MENU

Avlskrav og avlsanbefalinger

I nogle racer skal hundene opfylde specifikke betingelser, for at blive godkendt til avl. Desuden opstiller nogle specialklubber en række avlsanbefalinger for visse racer, som det er frivilligt for opdrætteren at følge.

Avlskrav

Avlskrav er betingelser, DKK i samarbejde med de enkelte racespecialklubber har opstillet, for at værne om racerne, deres racespecifikke egenskaber og sundhed.

At hannen og tæven opfylder avlskravene for den specifikke race på parringstidspunktet er en forudsætning for, at afkommet kan blive stambogsført i Dansk Kennel Klub. Dette gælder også hvis den ene af avlspartnerne er fra udlandet.

Avlsanbefalinger

Udover avlskrav er der i nogle racer vedtaget en række avlsanbefalinger, som det er frivilligt for opdrætteren, om vedkommende vælger at følge. Men forældredyrenes opfyldelse af hhv. avlskrav og avlsanbefalinger er afgørende for, hvilken type stambog afkommet får.

Stambog - Basis eller Basis Plus

DKK opererer med to typer stambøger: Basis og Basis Plus.
Hvad er forskellen?

Basis stambøger gives til afkom, hvor begge forældre opfylder racens avlskrav. Det kan f.eks. være krav om kendt status for HD (hofteledsdysplasi) eller undersøgelse for arvelige øjensygdomme.

Basis Plus stambøger gives til afkom, hvor begge forældre opfylder racens avlskrav samt racens avlsanbefalinger. Avlsanbefalinger kan f.eks. omfatte yderligere sundhedskrav, vurdering af hundens eksteriør, mentalitet eller præmiering på relevante brugsprøver.

Logoet for DKK’s Basis Plus stambog ses i nederste højre hjørne på stambogens forside.

Spørgsmål og svar om avlskrav

Hvad er forskellen på et avlskrav og en avlsanbefaling?

Avlskrav er nogle basiskrav, der skal være opfyldt, inden et kuld hvalpe kan registreres. Eksempelvis kan en race have et avlskrav, der siger, at begge forældre før parring skal være HD-fotograferet og have minimum B-hofter. Forældrene skal måske samtidig være undersøgt for arvelige øjensygdomme.

Avlsanbefalingerne er, som ordet antyder ikke krav men netop anbefalinger, som den enkelte races specialklub har opstillet og anbefaler, at opdrætteren følger. Det er frivilligt for opdrætteren, om vedkommende vælger at gøre dette. Årsagen til disse anbefalinger er oftest ønsket fra specialklubbens side om at bevare og forbedre racens sundhed, mentalitet/temperament og racetypiske udseende.

Skal begge forældre opfylde avlsanbefalinger, for at hvalpene kan få en Basis Plus-stambog?

Ja. Begge forældre skal opfylde såvel racens avlskrav som avlsanbefalinger for at få en Basis Plus-stambog.

Hvad gør jeg mht. avlskravene, når jeg benytter en udenlandsk hanhund?

DKK ankerkender som udgangspunkt sundhedsresultater, som er godkendt af undersøgelseslandets kennelklub.

Det påhviler ejeren selv at indhente sundhedsresultater og kontrollere i undersøgelseslandets kennel klub, om disse kan godkendes i DKK. Hvis hunden f.eks. er undersøgt i Finland, kan resultatet kun registreres i DKK, hvis Finsk Kennel Klub også kan godkende resultatet fra undersøgelsen.

Hvis du vil have registeret DNA-testresultater på en udenlandsk avlspartner, har DKK krav om dokumentation. Du skal kunne dokumentere, at prøvematerialet er udtaget af en dyrlæge. Husk at hundens chipnummer eller tatovering skal være kontrolleret af prøvetageren - og denne skal skrive under på dette.

Nogle racer har særlige regler vedrørende udenlandske avlspartnere - det kan du tjekke under racens avlskrav på hundeweb.

Hvor finder jeg min egen races avlskrav og avlsanbefalinger?

Du finder de enkelte racers avlskrav og avlsanbefalinger i hundeweb.

Find racerne avlskrav i Hundeweb

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem