Avlskrav er betingelser, DKK i samarbejde med de enkelte racespecialklubber har opstillet, for at værne om racerne, deres racespecifikke egenskaber og sundhed.

At hannen og tæven opfylder avlskravene for den specifikke race på parringstidspunktet er en forudsætning for, at afkommet kan blive stambogsført i Dansk Kennel Klub. Dette gælder også hvis den ene af avlspartnerne er fra udlandet.

Avlsanbefalinger

Udover avlskrav er der i nogle racer vedtaget en række avlsanbefalinger, som det er frivilligt for opdrætteren, om vedkommende vælger at følge. Men forældredyrenes opfyldelse af hhv. avlskrav og avlsanbefalinger er afgørende for, hvilken type stambog afkommet får.

Stambog - Basis eller Basis Plus

DKK opererer med to typer stambøger: Basis og Basis Plus.
Hvad er forskellen?

Basis stambøger gives til afkom, hvor begge forældre opfylder racens avlskrav. Det kan f.eks. være krav om kendt status for HD (hofteledsdysplasi) eller undersøgelse for arvelige øjensygdomme.

Basis Plus stambøger gives til afkom, hvor begge forældre opfylder racens avlskrav samt racens avlsanbefalinger. Avlsanbefalinger kan f.eks. omfatte yderligere sundhedskrav, vurdering af hundens eksteriør, mentalitet eller præmiering på relevante brugsprøver.

En Basis Plus stambog bærer påskriften: "Denne hund er avlet efter [Specialklubbens navn] og DKK's avlsanbefalinger".