MENU

Udstilling

Klasser

Bedømmelsesforløbet

Oftest bedømmes babyer og hvalpe af begge køn først. Derefter bedømmes hannerne og så tæverne i klasser efter alder og tidligere opnåede prøver og championater. De to køn mødes først i konkurrencen “Bedst i racen (BIR)”.

Klasser

Babyklasse. Alder 3-6 måneder (uofficiel klasse)

Hvalpeklasse. Alder 6-9 måneder (uofficiel klasse)

Juniorklasse. Alder 9-18 måneder: Hunde tilmeldt i juniorklasse konkurrerer ikke om CACIB, men om junior-CACIB.

Mellemklasse. Alder 15-24 måneder

Åben klasse. Alder fra 15 måneder

Brugshundeklasse: Alder fra 15 måneder
Danskejede hunde skal have bestået en DKK-anerkendt prøve for racen. For udenlandsk ejede hunde skal FCI's brugsprøvecertifikat vedlægges.

Championklasse. Alder fra 15 måneder
For udenlandske hunde gælder, at dokumentation for nationalt eller internationalt championat skal vedlægges.

Veteranklasse. Alder fra 8 år
Hunde fra veteranklassen konkurrerer ikke om CACIB, men om veteran-CACIB.

Udenfor bedømmelse. Alder fra 12 uger (medbringes på udstillingen men udstilles ikke)

Juniorhandling

Handlerens alder 10-17 år
Der kan kun tilmeldes med stambogsførte hunde, der opfylder betingelserne for at kunne deltage på DKK's udstillinger og har opnået juniorklassealderen.
Bemærk angående tilmelding online:
Hvis hunden både skal deltage i almindelig udstilling og i juniorhandling, så er det vigtigt, at du tilmelder hunden til udstilling først og til juniorhandling bagefter.
Gør du det i omvendt rækkefølge, vil du ikke kunne tilmelde hunden til almindelig udstilling, og så skal du have fat i kontoret inden tilmeldingsfristens udløb og have hunden tilmeldt manuelt, hvor prisen er højere.

Avls- og opdrættersklasse

Avlsklasse: Gratis.
En avlsklasse består af et forældredyr med fire stk. afkom (første generation: sønner/døtre). Der kan på hver udstilling kun stilles med én avlsklasse efter det samme forældredyr. Forældredyret skal være tilmeldt ud­stillingen - eventuelt uden for bedømmelse. Tilmelderen skal være ejer af den/de tilmeldte avlshunde.En hund kan på samme udstilling tilmeldes i avlsklasse efter såvel moderdyret som faderdyret.For racer, hvor der stilles prøvekrav for deltagelse i avls-/opdrætsklasse gælder, at mindst to hunde i klassen skal have opnået den krævede prøve.Hundene skal være tilmeldt udstillingen i enten champion-, junior-, mellem-, åben-, brugshunde- eller veteran­klasse og på den aktuelle udstilling have opnået Excellent eller Very Good. Babyer og hvalpe kan ikke deltage. (Dog kan avlshunden i en avlsklasse være anmeldt udenfor bedømmelse).

Opdrætsklasse: Gratis.
En opdrætsklasse består af fire eksemplarer af samme race og racevariant, uanset køn, opdrættet af samme opdrætter (samme kennelnavn).Opdrætsklassen kan kun anmeldes af opdrætteren (ejeren af kennelnavnet).Den enkelte opdrætter kan til hver udstilling kun tilmelde én opdrætsklasse inden for hver race.Opdrætteren udvælger selv de hunde, der skal danne klassen blandt de hunde fra hans/hendes opdræt, som på den pågældende udstilling har opnået Excellent eller Very Good.For racer, hvor der stilles prøvekrav for deltagelse i avls-/opdrætsklasse gælder, at mindst to hunde i klassen skal have opnået den krævede prøve.Hundene skal være tilmeldt udstillingen i enten champion-, junior-, mellem-, åben-, brugshunde- eller veteran­klasse og på den aktuelle udstilling have opnået Excellent eller Very Good. Babyer og hvalpe kan ikke deltage.

Mød vores hovedsponsorer

Udstilling

Kvalitetsbedømmelse

For hver enkelt hund foretages først en kvalitetsbedømmelse. Der kan tildeles følgende kvalitetspræmieringer:

EXCELLENT (fortrinlig) tildeles en hund, som kommer meget tæt på den ideelle standard for racen, som fremvises i fortrinlig kondition, har et harmonisk, velafbalanceret temperament og er af høj klasse. Hundens fremragende racemæssige egenskaber tillader, at ubetydelige fejl kan ignoreres. Hunden skal have tydeligt kønspræg.

VERY GOOD (meget god) tildeles en hund, som besidder sin races typiske træk, som har velafbalancerede proportioner og er i god kondition. Mindre fejl kan tolereres, men ingen væsentlige anatomiske fejl. Denne præmiering kan kun gives til hunde af høj kvalitet.

GOOD (god) tildeles en hund, som er racetypisk, og hvis eksteriørfejl ikke er mere fremtrædende, end at den kan siges at være en god repræsentant for sin race.

SUFFICIENT (tilstrækkelig) tildeles en hund, som svarer til racens standard, men som ikke besidder de generelt ønskede karaktertræk, eller hvis fysiske tilstand er mangelfuld.

Der kan endvidere gives CANNOT BE JUDGED eller DISQUALIFIED.

CANNOT BE JUDGED (kan ikke bedømmes) betegner, at dommeren ikke kan afgøre, hvilken præmiegrad hunden fortjener.

DISQUALIFIED er en diskvalificerende betegnelse og gives til hunde, som har anatomiske, typologiske eller psykiske fejl.

Championkvalitet

Dommeren kan tildele CK (championkvalitet) til de hunde, hvis kvalitet han/hun finder høj nok. Det er dog en forudsætning, at hunden forinden har fået tildelt Excellent. Alle hunde, der har fået tildelt CK, går videre til Bedst i Køn klassen.

Certifikater

Certifikat til det danske championat
Under bedømmelsesforløbet uddeles der certifikat (rødt/hvidt kort), som er et trin på vejen til det danske championat. Der tildeles også Reserve-certifikat (lyseblåt kort), som i visse tilfælde kan træde i stedet for certifikatet. De danske certifikater uddeles i Bedst i Køn-klassen.
Der findes også en junior- og en veteranudgave af det danske championat. Disse uddeles i hhv. juniorklasse og veteranklasse.

Nordic Show Certificate
På nordiske udstillinger kan der tildeles Nordic Show Certificate (sort/guld kort), som fører frem til hundens nordiske championat eller Reserve Nordic Show Certificate (hvidt/sølv kort), som i visse tilfælde kan træde i stedet for Nordic Show Certificate. De nordiske certifikater uddeles i Bedst i Køn-klassen.

CACIB - certifikat til det internationale championat
På internationale udstillinger kan der tildeles CACIB (hvidt kort), som fører frem til hundens internationale championat eller Reserve-CACIB (orange kort), som i visse tilfælde kan træde i stedet for CACIB’et. CACIB og Reserve-CACIB uddeles i CACIB-tildelingsklassen.

Farver der symboliserer præmieringen

Udstilling

Konkurrencer

Klassevindere

Inden for hver klasse deltager hundene fra den bedste kvalitetsgruppe (Excellent) i konkurrencebedømmelser, hvor de bedste placeres som 1., 2., 3. og 4. vinder og modtager henholdsvis et rødt, blåt, gult eller grønt bånd.

Hvis mere end 4 hunde har fået Excellent, placeres disse også, men de modtager intet bånd. Hvis der er færre end 4 hunde i den bedste kvalitetsgruppe, medtages hundene fra næstbedste kvalitetsgruppe (Very Good) også i konkurrencebedømmelserne.

De hunde dommeren finder af champion kvalitet får tildelt CK.

Bedst i køn

De hunde, der har fået CK skal deltage i konkurrencen, om at blive bedst i køn. Her mødes alle hanner eller alle tæver, der har fået tildelt CK for at dyste om placering i Bedste i køn. Hundene placeres 1., 2., 3., og 4. Samtidig med at hundene placeres i bedst i køn uddeles der også certifikater til det danske og evt. det nordiske championat.

BIR, BIM og BIS

Trin for trin skrider bedømmelsen frem, til man når hen til konkurrencen om at blive “Bedst i racen” (BIR) (rød/gul roset) og “Bedst i modsat køn” (BIM) (grøn/hvid roset), hvor der kun er få hunde tilbage. Den hund, der bliver “Bedst i racen”, går videre til eftermiddagens gruppefinaler i store ring, hvor hunde af forskellige racer - men af samme gruppe - mødes. Vinderne af de 10 gruppefinaler går til sidst videre til konkurrencen om “Best in Show” (BIS), hvor udstillingens bedste hund kåres.

Vi henviser endvidere til DKK’s udstillingsreglement for mere detaljerede oplysninger om bedømmelsesforløbet.

Udstilling

Spørgsmål - svar om cert og cacib

Hvilken klasse skal jeg stille min hund i, hvis jeg vil dyste om certifikat?

Du skal tilmelde din hund i en af de officielle klasser.

Tildeles Cacib i alle klasser?

Nej, der tildeles ikke cacib til hunde som udstilles i junior -eller veteranklasse.

Tilmeldingsgebyrer 2024

Nedenstående priser gælder for henholdsvis tilmelding online via hundeweb.dk ved 1. og 2. frist - samt manuel tilmelding, som kun er muligt ved udstillingens 1. frist.

Klasse Online via hundeweb.dk - priser ved henholdsvis 1. og 2. frist Manuel tilmelding ved udfyldelse af tilmeldingsblanket - kun muligt ved 1. frist
Udstilling 1. hund (samme ejer): DKK 454,00 / DKK 554,00 DKK 496,00
Udstilling 2. hund (samme ejer): DKK 372,00 / DKK 472,00 DKK 424,00
Udstilling 3. og efterfølgende hund (samme ejer): DKK 312,00 / DKK 412,00 DKK 372,00
Babyklasse: DKK 312,00 / DKK 412,00 DKK 343,00
Hvalpeklasse: DKK 312,00 / DKK 412,00 DKK 343,00
Veteranklasse: DKK 312,00 / DKK 412,00 DKK 343,00
Udenfor bedømmelse (gæstehund): DKK 36,00 / DKK 36,00 DKK 36,00
Juniorhandling: DKK 171,00 / DKK 271,00 DKK 201,00
Avlsklasse: Gratis Gratis
Opdrætsklasse: Gratis Gratis
Kritik tilsendt pr. sms: DKK 2,00 DKK 2,00

Udstilling

Flerhunde-rabat på DKK´s udstillinger

Når du tilmelder hunde til udstilling, har du mulighed for at opnå rabat ved tilmelding af flere hunde med samme ejer. Rabatten gælder også, hvis du er medejer af en hund, men det er selvfølgelig en betingelse, at medejerskabet er registreret hos DKK.

Rabatten gælder tilmelding i følgende klasser: Juniorklasse, mellemklasse, åben klasse, brugshundeklasse og champion klasse.

I de tilfælde, hvor hundene har samme adresse, er det stadig en betingelse, at medejerskabet er registreret på hunden i DKK:

Ejes to hunde f.eks. af mand og kone skal mindst én af personerne være registreret som ejer eller medejer af begge hunde. Det er ikke nok, at begge hunde bor i samme husstand.

Dispositionsret for udstilling, (dvs. tilfælde hvor du har en dispositionserklæring, der giver ret til at udstille en hund, som man ikke ejer), giver ikke adgang til flerhunderabat.

Det er hundens ejerforhold på tilmeldingstidspunktet, der afgør, om man kan opnå rabat. Det vil sige, at man ikke kan opnå rabat efterfølgende, hvis hunden ejerskiftes imellem tilmeldingstidspunktet og udstillingsdagen.

Når det gælder danskejede hunde, vil hundeweb.dk i langt de fleste tilfælde selv have ”opdaget”, at hundene har samme ejer, og i disse tilfælde trækkes rabatten automatisk. Hvis du oplever, at rabatten ikke trækkes automatisk, er det fordi samme ejer er registreret på forskellig måde på de respektive hunde. I dette tilfælde vil vi bede dig sende en mail til post@dkk.dk med oplysning om, hvilke hunde og hvilken ejer, det drejer sig om. Så vil det blive rettet. Trækkes rabatten automatisk, kan du være sikker på, at betingelserne for rabatten er opfyldt.

DKK har besluttet at afskære fra muligheden for, at du manuelt kan trække rabat mellem to DKK-registrerede hunde, når du tilmelder til udstilling. Dette skyldes, at vi desværre har måttet konstatere, at nogle af vores ”faste kunder” har misbrugt muligheden ved at trække rabat for hunde, hvor det ikke er berettiget.

Det er fortsat muligt at trække rabatten manuelt i de tilfælde, hvor den ene eller flere hunde er registreret i en udenlandsk FCI-anerkendt kennel klub, og her skal du selvfølgelig også sikre dig, at hundene er registreret med samme ejer/medejer, som beskrevet ovenfor.

Hvis du ønsker at tilmelde manuelt, kan dette kun gøres inden 1. anmeldelsesfrists udløb, og betaling samt blanket skal være DKK i hænde inden denne dato.
Priserne ved manuel tilmelding er højere end ved on-line tilmelding via www.hundeweb.dk. Gebyrer fremgår af tilmeldingsblanketten, som du finder her: Blanketter

Udstilling

Spørgsmål-svar om flerhunde-rabat

I hvilke tilfælde gælder ordningen om rabat ved tilmelding af flere hunde?

Rabatten gives når du ejer eller er med-ejer af en hund, hvis med-ejerskabet er registreret hos DKK. Den er gældende ved tilmelding i følgende klasser: Juniorklasse, mellemklasse, åben klasse, brugshundeklasse og champion klasse.

Får jeg rabat, hvis hundene bor på samme adresse, men ejes af to forskellige personer?

Hvis hundene bor på samme adresse, men ejer er forskellig opnås ikke rabat.

Eksempel: Hvis 2 hunde ejes af ”mand og kone” skal mindst én af personerne være registreret som ejer eller medejer af begge hunde. Det er ikke nok, at begge hunde bor i samme husstand.

Giver dispositionserklæring ret til rabat?

Dispositionsret for udstilling, (dvs. tilfælde hvor man har en dispositionserklæring, der giver ret til at udstille en hund, som man ikke ejer), giver ikke adgang til flerhunderabat

Kan jeg få rabat, hvis hunden ejerskiftes, efter at den er blevet tilmeldt?

Det er hundens ejerforhold på tilmeldingstidspunktet, der afgør, om man kan opnå rabat. Det vil sige, at man ikke kan opnå rabat efterfølgende, hvis hunden ejerskiftes imellem tilmeldingstidspunktet og udstillingsdagen.

Skal jeg gøre noget for at få fler-hunde rabat?

Når det gælder danskejede hunde, regner systemet som udgangspunkt altid rabatten ud automatisk.

Oplever du, at rabatten ikke trækkes automatisk, er det fordi, samme ejer er registreret på forskellig måde på de respektive hunde. I disse tilfælde skal du sende en mail til post@dkk.dk med oplysning om, hvilke hunde og hvilken ejer, det drejer sig om.

Hvorfor kan man ikke længere beregne rabat manuelt?

DKK har i starten af 2016 valgt at lukke for muligheden for, at fratrække rabat manuelt mellem to DKK-registrerede hunde.Dette skyldes misbrug af muligheden.

Hvordan tilmelder man samme hund til både udstilling og juniorhandling?

Du skal ved tilmelding online huske, at du skal tilmelde hunden til udstilling først og til juniorhandling bagefter. Gør du det i omvendt rækkefølge vil tilmeldingssystemet ikke acceptere tilmeldingen til udstilling.

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem