DKK gør opmærksom på, at dommerændringer, der foretages efter tilmeldingsfristens udløb, ikke indføres i nedenstående dommerlister, men i stedet fremgår af ringlisterne for de respektive udstillinger.