MENU

For arrangører

Dette afsnit er for dig, som skal arrangere en certifikatudstilling i DKK´s kredse eller specialklub-regi. Her finder du en samling af hjælpeværktøjer, du skal bruge fra start til slut.

Her på siden kan du finde al den information, der er relevant, hvis du som repræsentant for DKK´s kredse eller tilknyttede specialklubber skal arrangere en certifikatudstilling.

Du kan blandt andet hente listen over DKK-autoriseret ringpersonale samt DKK's ringpersonaleinstruktion, dommerinstruktioner på dansk og engelsk, DKK's materiale om medansvar for racernes sundhed (Breed Specific Instructions), DKK's retningslinier for deling af dommere og - endelig - DKK's udstillingsreglement.

TeltFriZoneUdstilling.jpg#asset:4619

Udstilling

Eksteriørdommere autoriseret af DKK

Eksteriørdommere

Her kan du finde DKK's fortegnelse over eksteriørdommere (udstillingsdommere) autoriseret af Dansk Kennel Klub.
Listen udskiftes løbende, når der foretages rettelser i den danske dommerguide.

Æresdommer

Du vil på listen støde på begrebet "æresdommer".
Det dækker over en dommer, der ønsker at træde tilbage, men fortsat gerne vil have kontakt med sine dommerkollegaer og hundeverdenen. En æresdommer kan ikke dømme på cert og CACIB udstillinger, men kan i særlige tilfælde inviteres til at dømme en gruppe i DKK og dømme skuer.

Således vil man ikke længere være på FCI`s dommerliste, men på den danske dommerliste vil man fortsat figurere, hvor der vil stå æresdommer. Der bliver udleveret et specielt dommerkort, så man fortsat kan komme gratis ind til udstillinger og skuer.

Man kan også fortsat deltage i arrangementer på lige fod med andre dommere i DKK regi.
Den enkelte dommer ansøger DKK om titlen og ansøgningen sendes sammen med dommerkort til eksteriørdommerudvalgets sekretær.
Angående medlemskab i dommerforeningen vil formand Ingrid Borchorst med sit udvalg finde ud af præmisserne.

Efterfølgende vil den nyudnævnte æresdommer blive inviteret til en officiel DKK dommermiddag.

Eksteriørdommere autoriseret under FCI

Her kan du finde link til FCI's Dommerguide, som er en opdateret liste over eksteriørdommere fra hele verden.

FCI's liste er etableret i maj 2013 og er en videreudvikling af Europæisk Dommerguide (etableret i juni 2008), som tog udgangspunkt i Nordisk Dommerguide (startet af Nordisk Kennel Union).

Listen vil med tiden komme til at indeholde oplysninger om dommere fra alle FCI's geografiske sektioner.

Kontaktpersoner

Husk, at du kan finde manualer til bl.a. udstillingssystemet og kritiksystemet på hundeweb.dk under Klubsystemer.

Du er også velkommen til at kontakte udstillingsafdelingen i DKK.

Vedr. ansøgning/dommere før udstillingen eller resultater efter udstillingen:
Vibeke Jørgensen, e-mail: vijo@dkk.dk, tlf. 56188127

Vedr. dommerelever/dommeraspiranter:
Hanne K. Madsen, e-mail: hama@dkk.dk, tlf. 56188124

Vedr. håndtering af udstillingen i DKK's udstillings- eller kritiksystem:
Rikke Schultz-Nielsen, e-mail risc@dkk.dk, tlf. 56188154
Pia Trudslev Jensen, e-mail: pije@dkk.dk, tlf. 56188121
Vibeke Jørgensen, e-mail: vijo@dkk.dk, tlf. 56188127

Vedr. ringpersonalespørgsmål:
Pia Henriksen, e-mail: pihe@dkk.dk, tlf. 56188123

Vedr. udstillingsreglement eller håndtering af klager:
Jette Nielsen, e-mail: jeni@dkk.dk, tlf. 56188126

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem