MENTALITET

Social, kontaktsøgende og ofte overstrømmende venlig, specielt over for børn, som den risikerer at vælte af bar begejstring. Den deltager gerne aktivt i familiens gøren og laden, følger én i hælene eller ligger i vejen et centralt sted, hvor den kan følge begivenhedernes gang. Noget gøende, bl.a. når den er begejstret.

Læs mere om Old English Sheepdog