MENTALITET

Hyrdevagthund. Vogter og beskytter sin herres flokke og ejendele. Atlas-bjerghunden har eksisteret i umindelige tider i Nordafrikas bjege og højsletter. I vore dage findes den i stort antal i Atlasbjergene i Marokko, som er ansvarlig for racens standard. Den er tæt knyttet til den semi-nomadiske befolkning i bjergegnene, hvor den har til opgave at forsvare sin herres telt og ejendele, samt beskytte flokkene af husdyr mod vilde dyr, som kunne angribe dem. Der findes ingen hyrdehunde i Atlas-området. Denne marokkanske hund, som lever i bjergegnene, har aldrig vogtet får som vi kender det fra hyrdehunde i Europa. Helhedsindtryk: En robust og meget hårdfør hund, kendt for sin styrke og mobilitet. Den er muskuløs, senet og kraftigt bygget, men ikke besværet af sin størrelse, og den har en tyk, busket pels, som beskytter den både mod solen og kulden i hjemegnens bjerge. Denne pels yder også en god beskyttelse under kampe mod sjakaler og andre rovdyr. Dens blik er levende, direkte og beslutsomt, som man ofte ser det hos en årvågen hund, der altid er beredt til sin rolle som vogter. I nogle af Marokkos områder er det sædvane at kupere ørerne og tilmed halen hos praktisk arbejdende hunde.

Læs mere om Aïdi