Når du køber en DKK-stambogsført hund, får du den ekstra sikkerhed, at en eventuel handelssag i medfør af købeloven altid kan behandles ved DKK’s klagenævn. Det gælder, hvad enten du selv er medlem af DKK eller ej.

  • Inden en sag kan indbringes for DKK’s klagenævn, skal du selv have forsøgt at løse problemet ved at henvende dig til opdrætteren/sælgeren. Han/hun skal have mulighed for at undersøge problemet og afhjælpe det.
  • Hvis problemet ikke kan løses, og I ikke kan blive enige om en økonomisk kompensation, kan du rejse en sag. Det koster 600 kr. som returneres, hvis du får medhold.
  • Sagsbehandlingen foregår skriftligt. Skriv Klagenævnssag i emnefeltet på mailen. Vejledning samt blanket kan findes nederst på denne side under dokumenter og vejledning.

Som en hjælp til køber og sælger har DKK’s klagenævn samlet en række afgørelser på www.dkk.dk, som forhåbentlig gør det lettere for parterne at nå til enighed. Skriv klagenævnsafgørelser i søgefeltet.

Inden der rejses en klagenævnssag, anbefaler vi, at du kontakter DKK´s juridiske konsultation.