Herunder kan du læse mere om de muligheder, der findes i DKKs hundeweb

Hundedatabase - medlemmerne - kan se alle aner på samtlige DKK-registrerede hunde, avlspartnere

Selvbetjeningsdel - tilmelder alle aktiviteter i DKK - det er også her, mange af vores specialklubber lader mange af deres arrangementer registrere

Statistikmodul, hvor vores opdrættere specialklubber og kredse kan hente en guldgrube af informationer.