MENU

Er du dyrlæge?

Her på siden kan du finde oplysninger, der er relevante for dig som dyrlæge.

Adgang til DKK's Dyrlægeportal for dyrlæger

Hvis du som dyrlæge ID-mærker DKK-stambogsførte hvalpe eller HD/AD/OCD-fotograferer DKK-registrerede hunde, har du mulighed for at benytte DKK's Dyrlægeportal.

HD/AD/OCD statistik

På Dyrlægeportalen har du mulighed for at følge med i kvaliteten af de røntgenbilleder, du indsender til bedømmelse på KU/SUND.

ID-mærkning

På dyrlægeportalen kan du indberette chipnumre elektronisk i stedet for at få fremsendt mærkningsformularer. Husk, at du ikke skal opkræve gebyr for registrering i Dansk Hunderegister, når du ID-mærker DKK-registrerede hvalpe. DKK opkræver gebyret og sørger for indberetningen til Dansk Hunderegister.

Adgang til hundeweb for dyreklinikker

Klinikken kan oprette et login til hundeweb.dk med klinikkens mail og derved hjælpe klinikkens hundeejere med at bestille rekvisitioner til sundhedsundersøgelser.

Vælger klinikken derudover at tegne et betalende medlemskab af DKK vil klinikken desuden have adgang via klinikkens login til hundedatabasen.

Alle klinikker, der er registreret hos DKK, kan få tilsendt medlemsbladet HUNDEN.

DNA

DNA-undersøgelser kan bruges i flere forskellige sammenhænge. Nogle racer har krav om kendt status for specifikke arvelige sygdomme før avl - andre kan frivilligt få registreret DNA-test resultater på hundeweb.

DNA bliver også brugt til "profiler", som nærmest kan sammenlignes med et genetisk fingeraftryk. En DNA-profil kan bruges til at identificere den enkelte hund eller til verificere slægtskab mellem forældre og afkom.

Som for andre sundhedsundersøgelser skal der på forhånd være købt rekvisition til DNA-tests

Røntgen

En række af DKK's racer har avlsprogrammer, der kræver røntgenfotografering for HD, AD eller OCD før avl. DKK har en aftale med KU/SUND om bedømmelse af røntgenbilleder.

For at kunne indsende billeder til bedømmelse, skal du have gennemgået et kursus på KU/SUND. Kurset afholdes ca. en gang årligt i løbet af foråret og tilmelding sker direkte til billeddiagnostisk afdeling. Efter kurset skal du skriver under på en bindende aftale med DKK, hvormed du forpligter dig til at følge de gældende retningslinjer fra DKK, FCI og IEWG.

Udover specifikke krav til det rent røntgentekniske, indeholder aftalen også nogle etiske forpligtelser til dig som dyrlæge. Du forpligter dig f.eks. til at alle billeder skal indsendes til bedømmelse. Hvis billeder fra hunde med dårlig status frasorteres, vil det underminere DKK's mulighed for at føre retvisende statistikker og beregne valide HD-indeks. Ved misligholdelse kan DKK opsige aftalen, og du mister hermed muligheden for at optage og indsende bedømmelser i DKK-regi.

Forud for røntgenfotograferingen skal ejeren have købt en rekvisition, der skal medbringes.

Røntgenbillederne skal optages i henhold til FCI's og IEWG's protokoller (se links nedenfor)

Elektroniske billeder skal være i DICOM format og kan enten uploades elektronisk eller fremsendes på en CD. Elektronisk upload kræver, at man på forhånd har rekvireret link og vejledning ved at sende en mail til: HD-kons@sund.ku.dk Hvis billederne fremsendes CD, kræver KU/SUND at HD, AD og OCD billeder fra samme hund indsendes på hver sin CD og "Viewer" skal være inkluderet.

Nye mærkningsregler er udskudt

DKK er blevet pålagt at følge FCI's regler for mærkning af røntgenbilleder. Det betyder, at røntgenoptagelser af DKK-hunde, der indsendes til screening for HD, AD og OCD, skal være permanent mærkede med mærkningstape, der angiver dato for optagelse, ID på hunden, samt sagsnummer. Mærkningen skal altså være indfotograferet på selve optagelsen. Billederne nedenfor viser, hvordan mærkningen skal være udformet og placeret. Ordningen er indført af FCI for at forhindre snyd, da det er påvist at man – også i DICOM – kan ændre på de data, der er tastet ind, så de samme billeder kan sendes ind med forskellige identiteter. Naturligvis er det umuligt at sikre sig 100% imod snyd, men det er altså bagrunden for FCI’s krav.

Danmark har haltet lidt bagefter i forhold til at opfylde mærkningskravet, der blev implementeret i vores nordiske nabolande for flere år siden. DKK er en del af den nordiske ankeinstans, der afgør tvister vedrørende HD, AD og OCD, og også herfra er det et krav, at FCI’s regler for mærkning er overholdt.

Mærkningsreglerne skulle have været implementeret i Danmark pr. 1. februar 2021, men er blevet udsat på grund af tvivl om hvor vidt den anbefalede mærkningstape kunne indeholde skadelige mængder af bly. DKK vil underrette de røntgenfotograferede dyrlæger når der foreligger en afgørelse og en ny dato for ikrafttræden


Mærkning af HD-billede


Billeder/CD sendes til:

Veterinær Billeddiagnostik
Universitetshospitalet for Familiedyr
Att: HD/AD/OCD
Dyrlægevej 32
1870 Frederiksberg C

Ved spørgsmål vedrørende en afgivet status, er det muligt at bestille en samtale med bedømmerne ved at skrive en mail til: hd-kons@sund.ku.dk. Mailen skal indeholde sagsnummer og kontaktoplysninger.

Attester

Nedenfor findes en række attester, du som dyrlæge kan blive bedt om at udfylde.

I forbindelse med konkurrencedeltagelse, avl og lign. kan det være nødvendigt for en hundeejer at kunne dokumentere hundens testikelstatus. Der findes også attester, hvor du kan dokumentere skader eller fejl på tænder og bid.

Hvis en tæve skal have mere end 5 kuld i sin levetid - eller bruges i avl efter det fyldte 8. år, kræver det en dyrlægeattest på, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

På DKK's arrangementer anerkendes titertests på linje med vaccinationsattester

Dansk lovgivning siger, at halekupering af de tilladte racer kun må foretages af dyrlæger, og senest når hvalpene er 4 dage gamle.

Hunderacer

Her finder du en oversigt over hunderacer inddelt efter FCI grupper med racens danske navn, navn i hjemlandet og den engelske version af racenavnet.

Noget du savner?

Hvis du som dyrlæge mangler information om DKKs sundhedsprogrammer eller praktiske vejledninger, vil vi forsøge at samle disse oplysninger her på siden. Send en mail til dyrlæge Mikael Tranholm på mitr@dkk.dk med dine ønsker.

Tak for hjælpen !

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem