MENU

Formål

Når man melder sig ind i en forening, er det en god idé at tjekke, om man kan identificere sig med foreningens formålsparagraf. DKK´s formålsparagraf ser således ud:

Klubbens formål

Stk. 1. Klubbens formål er at skabe interesse for typiske, fysisk og mentalt sunde racehunde. Endvidere er det klubbens formål at varetage hundens og hundeejerens almene interesser i samfundet, herunder ansvarsbevidst deltagelse i friluftslivet.

Stk. 2. Til opnåelse af dette skal klubben bl.a. varetage følgende almennyttige og foreningsrelaterede opgaver:

a. føre Dansk Hundestambog – den af FCI anerkendte stambog
b. virke for fremavl af mentalt og fysisk sunde hunde i samarbejde med veterinære myndigheder og anden ekspertise
c. fremme velfærden for hunden som familiedyr og brugsdyr
d. gennemføre udstillinger, prøver, lydighedstræning, mentalbeskrivelser samt andre aktiviteter til gavn for hund og ejer, herunder uddannelse og undervisning
e. virke for bekæmpelse af sygdomme og arvelige defekter hos hunde i samarbejde med veterinære myndigheder og anden ekspertise
f. fremme ansvarsbevidst færden med hund
g. uddanne undervisere, instruktører, trænere, konsulenter mfl. til gavn for hund og samfund
h. varetage hundens og hundeejernes interesser over for myndigheder og offentlighed i. varetage andre almennyttige formål med relation til hunde
j. udgive et medlemsblad
k. medvirke til oprettelse af og samarbejde med specialklubber for de enkelte racer
l. samarbejde med nationale og internationale organisationer og myndigheder

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem