MENU

Nose work-udvalg

Al henvendelse til udvalget bedes rettet til udvalgssekretæren på DKK's adresse.

Formand
Johanna Allanach

Medlemmer
Merete Marx Stenaae
Carina Enevoldsen
Laila Nielsen

Udvalgssekretær

Lonni Gulmark Prirsching
Dansk Kennel Klub Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 8137
Mail: lopr@dkk.dk

Kommissorium

Udvalget skal gennem sit arbejde søge at udbrede kendskabet til DKK's Nose Work program samt:

  • Skabe interesse for at aflægge prøver i DKK's Nose Work
  • Fremme kendskabet til arbejde på såvel folkeligt som eliteplan
  • Afvikle prøver i Nose Work

Udvalget skal også:

  • Uddanne nye Nose Work dommere, når der på sigt bliver brug for flere (pt ikke tilfældet)
  • Udvikle og ajourføre Nose Work dommeruddannelsen
  • Forestå efteruddannelse af Nose Work dommere

I forhold til kredsene skal udvalget i forbindelse med Nose Work:

  • Vejlede og rådgive i forbindelse med afvikling af prøver
  • Aftale regler for kvalificering og afvikling af DM, når vi kommer dertil
  • Stå som overordnede ansvarlige i forhold til afvikling af DM, når vi kommer dertil
  • Vejlede og rådgive i forhold til økonomi og afvikling af DM, når vi kommer dertil

Udvalget skal til alle tider sørge for at holde sig ajour med udviklingen inden for Nose work-arbejdet såvel i ind- som i udland.

Udvalget skal til alle tider bakke op om/fremme den gode tone i forbindelse med Nose Work konkurrencer.

Udvalget kan nedsætte de nødvendige ad hoc grupper til at varetage de forskellige aktiviteter. Udvalget, kan indenfor det godkendte budget, nedsætte ad hoc grupper.

Om DKK

Relaterede artikler

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem