MENU

Lydighedsudvalg

Al henvendelse til udvalget bedes rettet til udvalgssekretæren på DKK's adresse.

Formand
Palle Bergsø

Medlemmer
Trine Rafn
Jan Sillemann
Trine Dyrgaard

Udvalgssekretær
Dorthe Fæster Sørensen
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 81 98
Mail: doso@dkk.dk

Kommissorium

Udvalget skal gennem sit arbejde søge at:

 • Udbrede kendskabet til DKK’s programmer.
 • Skabe interesse for at aflægge prøver i DKK’s programmer.
 • Fremme kendskabet til arbejde på såvel folkeligt som eliteplan.
 • Afvikle prøver i Lydighed og afvikle konkurrencer i ”Årets Hund” og afholde NM.
 • Udtage landshold

Udvalget skal også:

 • Udvælge nye personer, der kan uddannes til Lydighed.
 • Uddanne nye Lydigheds-dommere.
 • Udvikle og ajourføre Lydigheds-dommeruddannelsen.
 • Forestå efteruddannelse af lydighedsdommere.
 • Deltage i FCI+NKU-komité.

I forhold til kredsene skal Udvalget i forbindelse med Lydighed:

 • Vejlede og rådgive i forbindelse med afvikling af prøver.
 • Aftale regler for kvalificering og afvikling af DM.
 • Stå som overordnede ansvarlige i forhold til afvikling af DM.
 • Vejlede og rådgive i forhold til økonomi og afvikling af DM.

Udvalget skal til alle tider sørge for at holde sig ajour med udviklingen inden for lydighedsarbejdet såvel i ind- som i udland.

Udvalget kan nedsætte de nødvendige ad hoc grupper til at varetage de forskellige aktiviteter, f.eks. dommerudvalg – stævnegrupper – landshold.

Om DKK

Relaterede artikler

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem