MENU

Lovudvalg

DKK's lovudvalg dækker også kutyme- og responsumudvalg...

Al henvendelse til udvalget bedes rettet til udvalgssekretæren på DKK's adresse.

Formand
Michael Johannesen

Udvalgsmedlem
Jørgen Hindse

Udvalgssekretær
Charlotte Vinter Dal
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 8100
Mail: chda@dkk.dk

Kommissorium:

  • Gennemgang og kommentering af specialklublove, således at disse bringes i overensstemmelse med overenskomstens krav og i øvrigt får en lovmæssig udformning.
  • Udtalelser vedr. generelle og specifikke lovmæssige og kutymemæssige problemstillinger.
  • Afholdelse af relevante kurser inden for området foreningslove.

Om DKK

Relaterede artikler

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem