MENU

Kredsudvalg

Al henvendelse til udvalget bedes rettet til udvalgssekretæren på DKK's adresse.

Formand
Henrik Johansen

Medlemmer
Jeanette Lund
Lone Fritzbøger
Lissi Lajer Jacobsen

Udvalgssekretær
Katrine Jeppesen
Tlf: 5618 8141
Mail: kaje@dkk.dk


Kommissorium

Overordnede opgaver:

 • Have dialog med kredse.
 • Styring af træningspladser tilknyttet DKK.
 • Opdatering af Kredshåndbogen.
 • Indstilling af instruktører til godkendelse i DKK’s bestyrelse: bør ske i tæt samarbejde med uddannelsesudvalget, som også er det udvalg som foretager den reelle indstilling.
 • Samarbejde med kredse omkring medlemshvervning.
 • Koordinering af aktiviteter for kredsene, herunder:
  • Input til og medvirken ved gennemførelse af årlige kredsmøder.
  • Nye uddannelsestiltag: bør ske i tæt samarbejde med uddannelsesudvalget, som også er det udvalg som foretager den reelle indstilling.
  • Markedsføring og udvikling af kredshjemmesider.

Formand

 • Har koordinering af udvalgets arbejde.
 • Har afholdelse af udvalgsmøder.
 • Har den daglige/administrative kontakt til DKK.

KU-medlemmer

 • Har udvikling af nye kredstiltag.
 • Har alt vedrørende nationale udstillinger, samt drejebog for nationale udstillinger.
 • Uddannelse og tilpasning i forhold til Uddannelsesudvalget.

Sammensætning:
KU skal have 5 medlemmer: Formand og 4 medlemmer. Medlemmerne skal kunne organisere og inkludere en erfaren udstillingsarrangør.

Arbejdsform:
KU skal arbejde med overordnede tiltag omkring kredsene. Administrationen skal varetage den daglige kontakt og løse hverdagens udfordringer.
Alle politiske spørgsmål skal varetages af DKK’s bestyrelse. KU kan rådgive/indstille inden for udvalgets kompetenceområder.

Om DKK

Relaterede artikler

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem