MENU

Kredsudvalg

Al henvendelse til udvalget bedes rettet til udvalgssekretæren på DKK's adresse.

Formand
Wilfred Olsen

Medlemmer
Henrik Johansen
Jens E. Sørensen
Lone Fritzbøger
Lissi Lajer Jacobsen

Udvalgssekretær
Signe Hjorth Jensen
Tlf: 5618 8146
Mail: sije@dkk.dk


Kommissorium

Overordnede opgaver:

 • Have dialog med kredse.
 • Styring af træningspladser tilknyttet DKK.
 • Opdatering af Kredshåndbogen.
 • Indstilling af instruktører til godkendelse i DKK’s bestyrelse: bør ske i tæt samarbejde med uddannelsesudvalget, som også er det udvalg som foretager den reelle indstilling.
 • Samarbejde med kredse omkring medlemshvervning.
 • Koordinering af aktiviteter for kredsene, herunder:
  • Input til og medvirken ved gennemførelse af årlige kredsmøder.
  • Nye uddannelsestiltag: bør ske i tæt samarbejde med uddannelsesudvalget, som også er det udvalg som foretager den reelle indstilling.
  • Markedsføring og udvikling af kredshjemmesider.

Formand

 • Har koordinering af udvalgets arbejde.
 • Har afholdelse af udvalgsmøder.
 • Har den daglige/administrative kontakt til DKK.

KU-medlemmer

 • Har udvikling af nye kredstiltag.
 • Har alt vedrørende nationale udstillinger, samt drejebog for nationale udstillinger.
 • Uddannelse og tilpasning i forhold til Uddannelsesudvalget.

Sammensætning:
KU skal have 5 medlemmer: Formand og 4 medlemmer. Medlemmerne skal kunne organisere og inkludere en erfaren udstillingsarrangør.

Arbejdsform:
KU skal arbejde med overordnede tiltag omkring kredsene. Administrationen skal varetage den daglige kontakt og løse hverdagens udfordringer.
Alle politiske spørgsmål skal varetages af DKK’s bestyrelse. KU kan rådgive/indstille inden for udvalgets kompetenceområder.

Om DKK

Relaterede artikler

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem