MENU

HTM-udvalg

Al henvendelse til udvalget bedes rettet til udvalgssekretæren på DKK's adresse.

Formand
Emmy Simonsen

Medlemmer
Nina Bundgaard
Lizza Fabricius

Udvalgssekretær
Hanne Kalkerup Madsen
Dansk Kennel KlubParkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 8124
Mail: hama@dkk.dk

Kommissorium

Udvalget skal gennem sit arbejde søge at:

  • Udbrede kendskabet til DKK’s programmer.
  • Skabe interesse for at aflægge prøver i DKK’s programmer.
  • Fremme kendskabet til arbejde på såvel folkeligt som eliteplan.
  • Afvikle prøver i HTM og afvikle konkurrencer i ”Årets Hund” og afholde NM.

Udvalget skal også:

  • Udvælge nye personer, der kan uddannes til HTM-dommere.
  • Uddanne nye HTM-dommere.
  • Udvikle og ajourføre HTM-dommeruddannelsen.
  • Forestå efteruddannelse af HTM-dommere.
  • Forestå speciale-weekenden på HTM-instruktøruddannelsen.

I forhold til kredsene skal Udvalget i forbindelse med HTM:

  • Vejlede og rådgive i forbindelse med afvikling af prøver.

Udvalget skal til alle tider sørge for at holde sig ajour med udviklingen inden for HTM-arbejdet såvel i ind- som i udland.

Udvalget kan nedsætte de nødvendige ad hoc grupper til at varetage de forskellige aktiviteter, f.eks. dommerudvalg – stævnegrupper – landshold.

Om DKK

Relaterede artikler

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem