MENU

Fundraisingudvalg

Al henvendelse til udvalget bedes rettet til DKK's adresse.

Formand
John Finnich Pedersen

Medlemmer
Klaus Andersen
Lisa Thielfoldt Nielsen

Udvalgssekretær
Mai-Britt Vestergaard
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 8128
Mail: maba@dkk.dk

Kommissorium for arbejdsopgaver, sammensætning og arbejdsform:

Arbejdsopgaver

FUU er ansvarlig for følgende opgaver:

  • Sponsorsøgning

  • Arv og gave

  • Fondssøgning

  • Medlemsfordele

FUU udarbejder retningslinjer for ovenstående områder og kan være behjælpelig som sparringspartner overfor øvrige udvalg, kredse og klubber.

Sammensætning

FFU skal have 3 medlemmer:

Formand

  • Ansvarlig for koordinering af udvalgets arbejde
  • Ansvarlig for afholdelse af udvalgsmøder
  • Har den daglige/administrative kontakt til DKK

FUU-medlem 1

  • Opsøgende omkring sponsorer

FUU-medlem 2

  • Aktiv omkring arv og gave samt fondssøgning

Arbejdsform

FUU skal arbejde med overordnede tiltag omkring indtægtsgivende områder – administrationen skal varetage den daglig kontakt og løse hverdagens udfordringer.

Alle politiske spørgsmål skal varetages af DKK’s bestyrelse. FUU kan rådgive/indstille inden for udvalgets kompetenceområder.

Om DKK

Relaterede artikler

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem