MENU

ID-mærker-udvalg

Al henvendelse til udvalget bedes rettet til DKK's adresse.

Formand
Nada Nikolic

Medlemmer
Ulrikke Olsen

Udvalgssekretær
Helle Nielsen
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 8162
Mail: heni@dkk.dk

Kommissorium for arbejdsopgaver, sammensætning og arbejdsform:

Kommissorium:

ID-udvalgets opgave er at føre tilsyn med ID-mærkningen, så denne hele tiden fungerer bedst muligt, samt at være bestyrelsens kontakt til DKK's ID-mærkere.

Forslag til ændringer af ID-mærkningen forelægges DKK’s bestyrelse til godkendelse eller til forelæggelse på DKK’s årlige repræsentantskabsmøde.

Om DKK

Relaterede artikler

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem