MENU

Familiehundeudvalg

Formand:
Helle Toft Nielsen

Udvalgsmedlemmer:
Mai-Britt Hald Laugesen
Pia Kiil Nielsen
Helena Hampe Jensen
Joan Bendiksen

Sekretær:
Signe Hjorth Jensen
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 81 46
Mail: sije@dkk.dk

Kommissorium

FHU er ansvarlig for følgende opgaver:

 • Opdatering og videreudvikling af alle typer træningstilbud (som ikke har eget udvalg)
 • Styring af Idebank for instruktører autoriseret af DKK
 • Udvikling af nye træningstiltag på DKK træningspladser
 • Markedsføring af træningstilbud for DKK – både overfor kredse og instruktører
 • Rådgive uddannelsesudvalget omkring behov for efteruddannelse
 • Rådgive kredsudvalget omkring muligheder for fastholdelse af instruktører i kredsregi
 • Udvalget tilrettelægger arbejdet og fordeler opgaverne, således at en effektiv opgavevaretagelse sikres, og under hensyntagen til medlemmernes kompetencer og interesseområder.
 • Udvalget skal sikre relevant inddragelse og høring af DKK instruktører i forhold til nye tiltag og ajourføring af eksisterende materiale.

Sammensætning

FHU skal have 5-8 medlemmer indstillet blandt kredsenes instruktører.

Formand

 • Ansvarlig for koordinering af udvalgets arbejde
 • Ansvarlig for afholdelse af udvalgsmøder
 • Har den daglige/administrative kontakt til DKK
 • •Hvalpemotivation
 • •Ung hunde- og familiehundetræning
 • •Hverdagslydighedstræning (HLT)
 • •Turnierhundesport + samt dansk navn til ovenstående + diverse andre tiltag for børn og unge
 • •Tips og tricks etc.

Arbejdsform

FHU skal arbejde med overordnede tiltag omkring træningen i kredsene – administrationen skal varetage den daglig kontakt og løse hverdagens udfordringer. Alle politiske spørgsmål skal varetages af DKK’s bestyrelse. FHU kan rådgive/indstille inden for udvalgets kompetenceområder.

Om DKK

Relaterede artikler

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem