MENU

Agilityudvalg

Al henvendelse til udvalget bedes rettet til udvalgssekretæren på DKK's adresse.

Formand
Thorleif Nielsen

Medlemmer
Hans Peter Dinesen
Channie Elm Ørsted
Bonnik Berthelsen

Udvalgssekretær
Helle Larssen
Tlf: 5618 8188
Mail: hela@dkk.dk

Kommissorium

Udvalget skal gennem sit arbejde søge at:

 • Udbrede kendskabet til DKK’s programmer.
 • Skabe interesse for at aflægge prøver i DKK’s programmer.
 • Fremme kendskabet til arbejde på såvel folkeligt som eliteplan.
 • Afvikle prøver i Agility og afvikle konkurrencer i ”Årets Hund” og afholde NM.

Udvalget skal også:

 • Udvælge nye personer, der kan uddannes til Agility.
 • Uddanne nye Agility-dommere.
 • Udvikle og ajourføre Agility-dommeruddannelsen.
 • Forestå efteruddannelse af Agility-dommere.

I forhold til kredsene skal Udvalget i forbindelse med Agility:

 • Vejlede og rådgive i forbindelse med afvikling af prøver.
 • Aftale regler for kvalificering og afvikling af DM.
 • Stå som overordnede ansvarlige i forhold til afvikling af DM.
 • Vejlede og rådgive i forhold til økonomi og afvikling af DM.

Udvalget skal til alle tider sørge for at holde sig ajour med udviklingen inden for Agility-arbejdet såvel i ind- som i udland.

Udvalget kan nedsætte de nødvendige ad hoc-grupper til at varetage de forskellige aktiviteter, f.eks. dommerudvalg – stævnegrupper – landshold.

Agilityudvalg

Relaterede artikler

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem