MENU

Info til kredse og specialklubber

Hvert andet år (ulige år) afholdes der repræsentantskabsmøde. Hvert andet år (lige år) afholdes der formandsmøde i DKK. Der afholdes derudover løbende Inspirationsdagene og trænertræf (for instruktører).

På denne side vil du kunne finde informationer om de aktuelle kommende arrangementer, som tilbydes specialklubbernes formænd, bestyrelser, instruktører og DKK's udvalgsmedlemmer.


FORMANDSMØDE 2024 OG KREDSMØDE 2024

Uddrag af mail sendt den 21/9-2023:

Kære alle formænd for specialklubber, formænd i kredse og formænd i DKK’s udvalg samt
Kære alle medlemmer i DKK’s kredsbestyrelser (kredsformænd bedes videresende denne mail til alle i sin bestyrelse)

I må meget gerne sætte et stort X i kalenderen, idet jeg allerede nu kan melde dato ud for næste formandsmøde og næste kredsmøde.
Jeg vælger at sende denne mail ud samlet, da der er flere ”gengangere” i udvalg, kredse og formandsposter. Så slår vi flere fluer med et smæk.

Formandsmøde og kredsmøde i 2024 finder sted

lørdag, den 9/3-2024 formiddag og eftermiddag

Det er planlagt således, at Formandsmøde er om formiddagen og Kredsmøde om eftermiddagen. Det er altså samme dag - blot forskudt af hinanden med frokost midt i mellem.

Af hensyn til bestilling af forplejning, opsætning af borde, stole m.v. er det nødvendigt, at alle der deltager i et eller begge arrangementer tilmelder sig via disse links:

Deltager man i begge møder, skal man tilmelde sig via begge ovenstående links.

DKK er klar over, at der afholdes Crufts samme weekend. Såfremt formanden i en specialklub eller kreds deltager på Crufts, er vedkommende velkommen til at sende en stedfortræder til formandsmødet.

INSPIRATIONSDAGENE

  • INSPIRATIONSDAGENE afholdes i 2025 - den 22/3-23/3-2025
    Tilmelding ikke åben endnu
  • HVEM KAN DELTAGE OG HVORDAN:
    Inviterede personer er alle medlemmer i specialklubbers bestyrelser, medlemmer af bestyrelser i DKK's kredse, medlemmer af DKK's udvalg og DKK's bestyrelse.
    Selve arrangementet er gratis, det vil sige middag, foredrag og møder ikke koster noget at deltage i. Det eneste, som man selv skal bekoste, er overnatning.
    Man skal selv booke overnatning, hvilket man ikke kan gøre via DKK eller via denne tilmeldingsside. Man kan vælge at booke værelse på Kobæk Strand Konferencecenter, som dette arrangement afholdes på, eller man kan booke værelse på andre hoteller, i nærliggende sommerhuse e.lign. I tilfælde af stor tilslutning til dette arrangement, opfordrer vi til, at man benytter dobbeltværelse og vælger at dele med en klubkammerat, da der er begrænsede overnatningspladser på Kobæk Strand Konferencecenter.

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem