MENU

Dirigentliste

Der afholdes hvert år et stort antal generalforsamlinger i såvel DKK's kredse som i specialklubberne. For at bistå kredse og klubber med afviklingen af generalforsamlingerne, har DKK uddannet et antal dirigenter, som kan kontaktes via nedenstående liste.

Specialklubber og kredse kan kontakte DKK's dirigenter, såfremt der skønnes behov for en dirigent til en generalforsamling eller et repræsentantskabsmøde.

Dirigentliste

DKK’s bestyrelse har besluttet, at dirigenterne på DKK’s dirigentliste med virkning fra 1. januar 2024 er berettiget til at modtage et honorar på 570 kr. for forberedelse og udførelsen af hvervet som dirigent i DKK-regi.


Hvis forberedelsen og dirigenterhvervet indebærer ekstraordinært arbejde, vil dirigenten - udover det faste honorar på 570 kr. - være berettiget til at opkræve et særskilt honorar efter nærmere aftale. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis materialet til generalforsamlingen (forslag, vedtægtsændringer el. lign) er omfattende, ellers hvis generalforsamlingen forventes at blive langvarig.

Dirigenten er desuden berettiget til at kræve godtgørelse for kørsel og andre relevante diæter.

Dirigentliste opdateret feb 2024

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem