Det er afdelingens opgave at stå for de rent tekniske IT-løsninger internt i DKK samt udvikling af programmer i Hundeweb. Afdelingen står desuden for IT-teknisk support i Hundeweb af såvel medlemmer som medarbejdere i huset samt vedligeholdelse af databaseadministration, brugeradministration og servere.