Direktionen varetager under ansvar overfor Bestyrelsen den daglige drift af Dansk Kennel Klub.