Det er bogholderiets opgave at varetage og behandle alt omkring økonomi på Dansk Kennel Klub. Desuden udfører afdelingen alle opgaver omkring løn, forsikringer og bankforbindelser. Endelig varetager bogholderiet besvarelsen af spørgsmål fra Specialklubber og Kredse omkring økonomi.