Det er, som navnet antyder, etiske retningslinjer, som DKK forventer bliver fulgt,og fælles for begge de etiske kodeks er, at hensynet til hundens velfærd prioriteres over alt andet. DKK mener, at hundens velfærd skal gå forud for opdrætterens, trænerens, ejerens, sponsorens eller officials interesser og ønsker. Menneskets ambitioner må aldrig overskride hundens evner. DKK opfordrer alle hundeejere til, at man til stadighed forbedrer sin forståelse og uddannelse indenfor træning og håndtering af hunden.