MENU

Corona-retningslinjer fra og med 5. januar 2022

04.01.2022

DKK har fra Kulturministeriet modtaget en præcisering vedr. restriktioner for indendørs foreningsaktiviteter, herunder aktiviteter indenfor hundesports-området: Epidemikommissionens opfordring om at aflyse indendørs aktiviteter er gældende frem til og med i dag, tirsdag den 4. januar 2022. Opfordringen om aflysning udløber dermed samtidig med genåbningen af grundskolerne.

DKK har i de forløbne to år udvist ansvar og fulgt myndighedernes anbefalinger, og det gør vi naturligvis fortsat. Derfor kan vi i dag – på trods af, at Covid-19-epidemien fortsat vurderes at være i vækst, og smitten i dag har nået det hidtil højeste niveau - melde ud, at opfordringen om ikke at deltage i indendørs aktiviteter i foreningslivet, herunder idrætsaktiviteter, hundesport mv. ikke er gældende fra og med i morgen, den 5. januar 2022.

Følgende er gældende restriktioner for perioden 5. – til 16. januar:

Lukning af lokaler og lokaliteter

Lokaler og lokaliteter, hvor der afvikles idrætsaktiviteter med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg, skal holdes lukkede.

Kravet om lukning af ovenstående steder omfatter både indendørs lokaler og udendørs lokaliteter.

Mundbind

Brugere, elever og lignende på 12 år og derover samt medarbejdere og andre personer tilknyttet det pågældende lokale skal benytte mundbind eller visir, når de befinder sig i følgende lokaler:

Lokaler, hvor der udøves idræts- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, træningscentre og foreningslokaler. Krav om mundbind gælder dog ikke for udøvere, instruktører mv. under selve aktiviteten.

Coronapas

Der er krav om fremvisning af coronapas ved arrangementer, hvor der er 100 eller flere tilskuere/deltagere indendørs og 1.000 eller flere tilskuere/deltagere udendørs. Læs mere her

Kravet om coronapas gælder for voksne og børn over 15 år.

Publikum

Nedlukningen på idrætsområdet omfatter et forbud mod publikum til idrætsbegivenheder. Dvs. at tilskuere, betalende såvel som tilskuere, som tilbydes gratis adgang, er forment adgang til idrætsbegivenheder.

Læs desuden Kulturministeriets "Q & A" om restriktioner på Kulturministeriets område her:

https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

Madservering og udskænkning

For klubhuse og cafeterier med udskænkning og madservering gælder følgende restriktioner:

Serveringssteder skal stoppe udskænkning af alkohol klokken 22 og lukke klokken 23.

Der er et generelt forbud mod salg af alkohol i perioden kl. 22-05.

Indendørs arealkrav på 2 kvadratmeter per gæst for siddende gæster og 4 kvadratmeter for stående gæster. Dette krav gælder også stående gæster.

Krav om opsætning af informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen samt krav om håndsprit.

DKK´s anbefalinger for perioden 5. – 16. januar

I DKK hæfter vi os ved Epidemikommissionens bemærkning om, at ”befolkningens adfærd er af afgørende betydning for at forhindre smittespredning”, og fra DKK´s side opfordrer derfor fortsat til, at man som både arrangør og deltager i udstrakt grad tager hensyn til anbefalingerne om at bremse smittespredning.

Derfor er DKK´s anbefaling til klubber, kredse og private arrangører, som ønsker at gennemføre indendørs aktiviteter i perioden fra og med den 5. januar til og med den 16. januar, at arrangementerne gennemføres på en måde, så den enkelte aktivitet bliver afviklet under hensyntagen til myndighedernes overordnede intention: At dæmpe smittespredningen.

Anbefaling eller påbud

Fra DKK´s side ønsker vi at understrege, at den seneste tids udmeldinger fra Epidemikommissionen, som DKK følger, skal betragtes som anbefalinger - ikke som påbud.

Men hvad er så forskellen på en anbefaling og et påbud? Et påbud er en lov, hvor der er straf forbundet med at overtræde påbuddet. En anbefaling er en opfordring, hvor man henstilles til at gøre noget, men hvor det ikke er forbudt at gøre det.

Den enkeltes ansvar og valg

Ligeledes indskærper vi fra DKK´s side, at det til stadighed vil stå den enkelte klub/forening, dommer, figurant, frivillige og andre hjælpere frit, om de ønsker at afvikle aktiviteter, medvirke til undervisning, skuer, udstillinger, prøver oma. på nuværende tidspunkt.

DKK er bekendt med, at et antal dommere og frivillige i den kommende tid har sagt ja til aftaler om at deltage ved arrangementer - aftaler, der er indgået for måske lang tid siden, men som den enkelte nu udtrykker bekymring over at skulle gennemføre.

Især dommere, instruktører og frivilligt personale ved træning og prøver, der på denne årstid foregår indendørs i f.eks. idrætshaller, er potentielt udsatte for smitte.

Dansk Kennel Klubs opfordrer hver enkelt til at overveje, hvorvidt hun/han ønsker at leve op til indgåede aftaler, så længe situationen er så usikker, som den er nu.

Beslutter den enkelte sig for at annullere en aftale, kan det ske med henvisning til den eskalerende coronavirus, ens personlige sikkerhed og/eller frygt for eget og ens families helbred.

Skulle DKK i den anledning modtage klager over en dommer fra en arrangerende klub, vil det ikke have disciplinære konsekvenser for dommeren.

Skærpede restriktioner

DKK gør opmærksom på, at det ifølge myndighederne som udgangspunkt er tilladt for arrangører at stille strengere krav til sine deltagere, gæster og tilskuere, end hvad der følger af lovgivningen. Det kan f.eks. være et krav om, at ens deltagere skal fremvise en gyldig negativ coronatest.

Man skal dog være opmærksom på, at man ikke bør afvise personer, der af sundhedsfaglige årsager (f.eks. pga. et fysisk eller psykisk handicap) ikke kan leve op til f.eks. krav om vaccination, test eller mundbind, og at afvisning efter omstændighederne vil kunne være diskrimination.

Der vil imidlertid ikke være tale om diskrimination, hvis man tillader adgang for personer, der af sundhedsfaglige årsager (f.eks. pga. et fysisk eller psykisk handicap) ikke kan leve op til det eller de krav, man stiller til sine gæster m.fl., og som ikke følger af lovgivningen. Dvs. at man ikke diskriminerer, hvis man tillader adgang for personer, som efter de hidtil gældende regler om coronapas eller mundbind var undtaget.

Værnemidler

DKK opfordrer desuden kredse, klubber og andre arrangører til i samråd med dommeren/personalet - inden aktivitetens start - at aftale, om og hvilke værnemidler, der skal bruges, så dette er besluttet, inden dommeren/personalet ankommer.

Dommeren/ringpersonalet/instruktøren kan evt. selv medbringe værnemidler eller bede klubben om at have indkøbt værnemidlerne i forvejen.

Mulighed for kompensation

Bemærk, at foreninger, kredse og klubber vil kunne søge om kompensation for mistede indtægter på grund af aflyste aktiviteter i juleferien, da folketingets partier har afsat 20 millioner kroner til dette formål. Læs mere her: https://www.dif.dk/nyheder/2021/12/kompensation-til-idraetten

Kulturministeriets information om restriktionerne i forhold til tilskuere og brug af mundbind i idrætsfaciliteter kan findes på ministeriets hjemmeside her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem