Hvis udstillingsdeltageren opdager denne type fejl for sent, kan vi fra DKK’s side, jf. bestemmelserne i udstillingsreglementet, ikke hjælpe.
Derfor vil vi opfordre alle udstillere til at kontrollere deres tilmeldinger, inden sidste deadline for tilmelding udløber:

Tjek, om du har tilmeldt din hund i den rigtige klasse:

Du kan skifte klasse ved at sende en mail til arrangøren inden tilmeldingsfristens udløb.
Herefter er der intet at gøre, og det er rigtigt ærgerligt.

Husk, at arrangøren ikke altid er DKK. Det kan også være en specialklub eller en af DKK’s kredse.

Vedr. tilmelding og valg af klasse, så gælder dette:

Udstillerens valg af klasse online eller på anmeldelsesblanketten er bindende.
Når anmeldelsesfristen er udløbet, er det ikke muligt at flytte en hund fra en klasse til en anden, medmindre det drejer sig om en administrativ fejl fra arrangørens side.
Det er hundeejerens ansvar, at hunden opfylder kravene for deltagelse i den klasse, hunden anmeldes i.
Anmeldes hunden i en klasse, som den ifølge udstillingsreglementet ikke er berettiget til at stille i, er arrangøren ikke forpligtet til at returnere anmeldelsesgebyret, selv om hunden således ikke kan deltage i udstillingen.

Flytning til en anden klasse på selve udstillingen kan således kun foretages, hvis det kan konstateres, at der er begået en fejl fra arrangørens side, eller hvis der er sket en trykfejl i kataloget. I disse tilfælde skal udstilleren henvende sig til arrangøren forud for udstillingen eller på udstillingskontoret, inden bedømmelserne starter.

I de tilfælde, hvor en hund efter anmeldelsesfristens udløb kvalificerer sig til deltagelse i brugshundeklasse eller championklasse, skal hunden forblive i den klasse, den oprindeligt var anmeldt i.

Tjek, om din betaling er gået igennem, og om du har modtaget en kvittering på din Min Side under Mails:

Mange lukker betalingsvinduet for hurtigt, når de betaler.
Du skal sørge for, at du IKKE lukker hverken MobilePay eller betalingsvinduet, før du igen er ført tilbage påstår på hundeweb.dk og har fået bekræftelse på, at købet er gennemført.

Typiske fejl ved betaling med MobilePay:

Den typiske fejl ved MobilePay er, at du lukker enten MobilePay eller betalingsvinduet, inden du får siden op, som bekræfter købet.

Den, vi ser oftest, er, at man lukker betalingsvinduet, så snart man er omstillet til MobilePay, og tror, at resten så sker i MobilePay. Men så kan MobilePay ikke aflevere besked til betalingsvinduet, som igen skal aflevere besked retur til hundeweb.dk.

Så pointen må være, at man aldrig lukker hverken MobilePay eller betalingsvinduet, før man står på hundeweb.dk igen og har fået en bekræftelse på, at købet er gennemført.

Typiske fejl ved betaling med betalingskort:

Når der er tale om betalingskort, er de typiske fejl, at der ikke er dækning, eller at kortet ikke er tilmeldt 3D-secure.

For svenskere kan det også være, at deres kort ikke er åbent for at foretage betalinger i udenlandske webshops, dvs. onlinehandel på udenlandske hjemmesider.

Så opfordringen herfra må være hellere at tjekke en gang for meget, end en gang for lidt.