Årsagen er - som det har været tilfældet for langt de fleste aflysninger i 2020 - den verdensomfattende coronapandemi og de dertil relaterede udfordringer for økonomien.