Læs den senest opdaterede version af DKKs COVID-19-retningslinjer, pr. 17. december 2020 her

Her kan du desuden læse de ”Oftest stillede spørgsmål om COVID-19-retningslinjerne”, som løbende opdateres.

Som det sikkert er gået op for de fleste, lukker de seneste - nu landsdækkende - restriktioner ned for afvikling af al indendørs idræt, og derfor også for hundesporten, foreløbig frem til og med den 3. januar 2021.

Dansk Kennel Klub bakker op om myndighedernes tiltag, så vi forhåbentlig kan vende tilbage til en mere normal hverdag i det kommende år, men vi har samtidig stor forståelse for de frustrationer og den ”metaltræthed”, vi vel efterhånden alle sammen føler.

Specielt har vi stor forståelse for, at det i DKK’s kredse, klubber og lokalafdelinger kan være frustrerende at opleve at blive "lukket ned af reglerne formidlet ovenfra” – fra DKK’s administration – mens det samtidig kan opleves og føles som om, private aktører ”udnytter situationen og skummer fløden”, fordi de mener, de kan se sig fri for at skulle følge ”DKK’s regler”.

Derfor må vi endnu en gang understrege, at det ikke er DKK, der beslutter, hvilke restriktioner, der gælder hvornår – eller for hvem: Vi forestår blot kontakten til myndighederne, videreformidler jeres spørgsmål og myndighedernes svar og formidler vores faglige vurdering af de udmeldinger, anbefalinger og informationer, vi får fra myndighederne i forhold til hundesporten - og vi gør det efter bedste evne.

Med de seneste stramninger, der reelt lukker hele landet ned hen over jul og nytår, er vi alle i samme båd; Kulturministeriet understreger overfor DKK, at nedlukningen af indendørs idræts- og foreningsaktiviteter omfatter både KOMMUNALE, PRIVATE OG KOMMERCIELLE FACILITETER, ligesom det omfatter indendørs individuelle aktiviteter, holdaktiviteter og stævne- og konkurrenceaktiviteter.

Det kan bl.a. læses her på Kulturministeriets hjemmeside
Under spørgsmålet "Skal private udbydere af idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, f.eks. private saunaer, holde lukket?" Er svaret:
”Ja. I alle landets kommuner skal lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, spillehaller, kasinoer, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler, holdes lukket for offentligheden. Dette gælder både for private og offentlige udbydere. Saunaer og lignende vil også betragtes som et sådant lokale.”

Så fra DKK’s side vejleder vi, vi "oversætter" reglerne som lovgiverne udstikker – vi dømmer ikke, og vi overlader det til politiet at håndhæve reglerne; alle, der overtræder reglerne, risikerer at "blive lukket" af politiet, inkl. et bødeforlæg, hvis det bliver opdaget, at de holder åbent for indendørs træning - på samme måde som politiet tidligere har lukket f.eks. spejdernes landsmøde pga. overskridelse af forsamlingsforbuddet. Derfor opfordrer DKK til, at alle i vores regi følger reglerne – også selv om ”de andre” ikke gør det.