Den 8. juni gik Danmark ind i Genåbningens 3. fase med dertilhørende nye, tilrettede retningslinjer for, hvordan vi kan og bør agere for at hindre smittespredning.

DKK har derfor tilrettet retningslinjerne for hundesporten – rammerne tager udgangspunkt i Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv udendørs og indendørs”.

Forudsætningen for at gå i gang med hundesportsaktiviteter er, at den lokale forening eller facilitet har sikret, at rammerne er på plads, inden aktiviteterne sættes i gang.

I den vedhæftede fil med DKKs reviderede retningslinjer kan du desuden læse mere om de såkaldte ”Sektorpartnerskaber” – og om hvorfor disse kan være interessante for hundesporten.

DKK – og dermed tilknyttede lokalafdelinger, kredse og specialklubber - er inkluderet i sektorpartnerskabet ”Idræt, foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteter” under Kulturministeriet.

Sektorpartnerskaberne har til formål at udarbejde specifikke retningslinjer for de enkelte områder og aktiviteter på baggrund af sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer (som løbende justeres i forhold til situationen).

Derudover har myndighederne bedt hver enkelt organisation om at påtage sig et fælles ansvar for, at genåbningen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt ud fra myndighedernes generelle retningslinjer.
Det betyder, at DKK som organisation er blevet pålagt at udarbejde egne retningslinjer, tilpasset de enkelte sportsgrene og aktiviteter ud fra sundhedsmyndighedernes minimumskrav.

Du kan læse DKKs reviderede retningslinjer for hundesporten her: