Stævner 2021

Stævnekalenderen og hundeweb er opdateret – stævnearrangørerne har meldt ind i god tid, og vi har fået CACIAG stævner på plads og kan nu placere de resterende stævner. Stævnearrangørerne vil snarest få at vide, om deres stævner er godkendt eller bør rykkes. Stævnekalenderen vil herefter blive løbende opdateret, hvis der skulle komme flere stævner til på et senere tidspunkt. Vi kan kun opfordre til at arrangørerne melder ind i god tid, så alle kan få sat stævnerne ind i deres kalender.

Holdkonkurrencer 2021 udgår

Vi ved endnu ikke, hvordan stævneåret for 2021 ser ud i forhold til Covid-19. Derfor har vi valgt, at alle holdkonkurrencerne udgår af stævneplanen (årets hold, DM) dette er, fordi klubberne hurtigt kan ændre i deres stævneopsætning til BLOKKE, hvis 2021 bliver som i år, hvor forsamlings-max-antal ændrer sig. Det er/bliver lettere for arrangørerne at ændre set-up.

DM 2021

DM bliver afholdt på Vilhelmsborg den 28. - 29. august. Vi håber, det kan afvikles på vanlig vis med udtag, dog uden hold. Se evt. Agilityreglement.

Dommer og agilityinstruktør-uddannelse

Agilityinstruktøruddannelsen er netop afsluttet med 6 nyuddannede instruktører. Hjertelig tillykke til dem alle.

Det var muligt at komme med på nogle af kursusdagene som ”efteruddannelse”, men desværre måtte vi aflyse nogle af disse pga. forsamlingsforbuddet, og vi kom til at sidde for tæt efter vores mening.

I 2021 bliver der lagt flere efteruddannelseskurser ud på DKK’s hjemmeside/hundeweb. Klubberne, som DKK har mails på, vil også blive tilbudt efteruddannelse via mail.

Dommeruddannelsen har været på standby, da vi ikke har kunne få vores dommeraspiranter ud at dømme stævner og derved få den læring, det giver. Vi håber og tror, at 2021 er året, hvor vi kan komme i gang igen. Og så skal der kigges på, hvilken efteruddannelse vi kan tilbyde dommerne.

Regelsæt som gruppearbejde

Udvalget søgte om medlemmer, som kunne tænke sig at arbejde med vores regelsæt og opdatere dette. Gruppen har afholdt telefonmøder hver mandag aften og arbejdet målfast på at kunne komme med et forslag. Gruppen har afleveret første fase af gruppearbejdet til FCI, som består af 4 højder samt udkast til, hvordan et VM, EO, JUNIOR VM vil kunne se ud, hvis vi tilføjer en ekstra størrelse og samtidig kan holde VM, EO, JUNIOR VM inden for samme dag/tidsramme som nu.

Alle lande i FCI skal indlevere sådan en plan, som DK også har udarbejdet. FCI skal derefter arbejde videre med alle de oplæg, der er kommet ind. FCI skal mødes i februar 2021 – og så ligger der stadig et stort arbejde forude. Vi kan formentlig først forvente at se ændringer i 2022/2023, hvor regelsæt revideres.

Gruppearbejdet fortsættes ca. hver 3. uge pr. telefon - gruppen arbejder videre på regelsættet, som har lidt længere deadline, inden det skal til FCI for at blive gennemgået.
Alt gruppearbejdet skal godkendes af Agilityudvalget og herefter videre til DKK-bestyrelsen, inden det sendes videre til FCI.

Som alle ved, er der mange meninger og holdninger – alt bliver drøftet igennem, men der er også mange kompromiser. Og først når FCI har gennemgået alle forslag, træffes der en beslutning, så endnu ved ingen, hvordan det endelige setup kommer til at se ud.

Hal-størrelser

Der er ingen tvivl om, at 2020 har været et specielt stævneår -hvilket også har gjort, at alle har måttet tænke lidt ud af boksen i forhold til at afholde stævner. Nye, små stævner er dukket op, hvilket er dejligt, for der er også kommet nye arrangørerer på banen. Det har betydet, at vi har måttet kigge lidt nærmere på de halstørrelser, som der bliver afholdt stævner i i forhold til om vi kan overholde de guidelines, der er for banedesign, mål mv. Og vi må sande, at det kan være svært i nogle tilfælde – vi har derfor i dette specielle år givet dispensation og gået på kompromis i henhold til agility-guidelines.

Vi har derfor valgt at opdatere agilityreglerne for 2021 med flg. rettelser for indendørs stævner:

Min. halstørrelse er 600 m2 (min. 15 meter i bredden) ved afholdelse af et agilitystævne.
Dog kan der gives dispensation for særlige omstændigheder, bl.a. Covid-19., hvorfor en halstørrelse på 450 m2 kan accepteres – dette er dog kun gældende for klasse 1 og 2.

Agilitylandshold & EO

Det er stadig Thorleif, som er ansvarlig for Landsholdet og Rolf Klarskov for EO.