MENU

Nye restriktioner rammer hundesporten

21.09.2020

Statsminister Mette Frederiksen holdt fredag eftermiddag pressemøde, hvor en række nye restriktioner blev annonceret, og flere af dem har konsekvenser for hundesporten. De restriktioner, der de seneste uger har været gældende i København og omegn, bredes nu ud til hele landet.

Og hvad betyder det så for hundesporten?

 • Forsamlingsforbuddet er sænket fra 100 til 50 i hele landet
 • Ny opfordring til at begrænse socialt samvær
 • Obs på mundbind i klubhuse og cafeteriaer ved udskænkning/madservering
 • Udvidelse af ”Superligaordningen” til andre idrætter, herunder hundesport, udsættes.
 • Alt ovenstående gælder foreløbig frem til og med den 4. oktober 2020.

DKK´s specifikke COVID-19-retningslinjer for hundesporten er opdateret pr. 21. september 2020, og det er som hidtil muligt at finde opdateret information relateret til COVID-19 og hundesport her www.dkk.dk/corona

Afholdelse af hundesportsaktiviteter

Må kredse og klubber stadig arrangere konkurrencer, stævner, skuer og udstillinger mv.?

Det korte svar er ”ja”.

Kredse og klubber stadig må arrangere konkurrencer, mentalbeskrivelser, prøver, skuer og udstillinger mv., men som arrangør skal man sikre, at der aldrig er mere end 50 samlet på samme sted samtidigt.

Man må stadig gerne tidsopdele events, så det samlede deltagerantal deles, og hvis det er over store geografiske arealer, må man stadig være op til 500 deltagere.

DKK har opdateret ”Retningslinjerne for hundesport” pr. 21. september 2020, så disse er tilpasset myndighedernes seneste stramninger.

Sociale aktiviteter bør aflyses

Det sociale liv har stor betydning for hundesportens fællesskaber, men i den seneste udmelding fra myndighederne ligger der det, vi opfatter som ”en meget tydelig anbefaling” om, at alle sociale aktiviteter i fritidstilbud bør aflyses.
Derfor opfordrer DKK kraftigt til, at alle medlemmer, kredse og klubber undgår rent sociale sammenkomster.

Men da regeringen ikke forbyder arrangementer med max 50 deltagere, kan og vil DKK heller ikke forbyde kredse og klubber at afholde træning, prøver og andre arrangementer, så længe disse ikke overtræder gældende retningslinjer, herunder forsamlingsforbuddet.

DKK opfordrer derfor stadig til, at der så vidt muligt holdes liv i hundesports-aktiviteterne i kredse og klubber ud fra gældende regler, og DKK vil – som tidligere – lade det være op til den enkelte at vurdere, om man ønsker at deltage i træning, klubaktiviteter, konkurrencer, som instruktør, dommer osv.

Derfor vil vi fra DKK´s side opfordre til

 • at holde høj fokus på afstand og hygiejne
 • at begrænse opholdstiden under samvær med ”fremmede”
 • at aflyse afholdelse af fester og andre rent sociale arrangementer
 • at begrænse ophold indendøre i klubhuse mv.
 • at afholde af flest muligt aktiviteter udendørs
 • at tænke i andre måder at være sociale på, f.eks. at tage evt. kaffen med på en ”samtale-gåtur” før eller efter træning
 • at oprette lukkede Facebookgrupper, hvor deltagerne kan holde kontakten og være sociale.

Vi har stor forståelse for, at det sociale liv for mange indenfor hundesporten er lige så vigtigt som selve træningen på banen, men DKK følger myndighedernes retningslinjer og anbefalinger og lader derfor også opfordringen om at aflyse sociale aktiviteter i fritidstilbud gå videre til vores medlemmer, samarbejdspartnere mv.

Nye regler for klubhuse/stævneafholdelse med café eller restaurant

Myndighederne har desuden gjort det obligatorisk at bære mundbind på cafeer og restauranter i hele landet. Denne regel gælder også i de tilfælde, hvor klubber og kredse driver café eller udsalg af mad og drikkevarer i klubhuse og lignende.
Desuden skal arrangører af skuer, udstillinger og konkurrencer sikre, i de tilfælde hvor der til evt. lejede lokaler er tilhørende (åbent/fungerende) cafeteria/cafe/udskænkning, at retningslinjerne overholdes, så både ansatte og deltagere her er iført mundbind, f.eks. i en kasse- eller toiletkø.
Det kan virke ulogisk, hvis man lige har dyrket hundesport sammen uden mundbind, men det er vilkårene pt. Samtidig gælder kravet om, at udskænkning/servering skal lukke senest klokken 22.00.

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem