Hovedparten af lempelserne vil være gældende fra den 19. november 2020, men der er undtagelse for følgende:

 • Åbning af kultur- og fritidsliv: træder i kraft den 20. november
 • Muligheder for forsamlinger: træder i kraft den 20. november.

Geografisk mobilitet

 • Beboerne i de syv berørte kommuner er ikke længere opfordret til at blive indenfor kommunegrænsen.
 • Personer med bopæl uden for de berørte kommuner er ikke længere opfordret til at undlade indrejse i de berørte kommuner.
 • Fremadrettet opfordres personer med bopæl uden for Danmark dog fortsat kraftigt til IKKE at rejse ind i de berørte kommuner.
 • Hvis personer fra de berørte kommuner rejser ud af landet, opfordres de pågældende kraftigt til at lade sig teste forud for udrejse.

Hundesport og forsamlinger

 • Indendørs og udendørs idræts- og hundesportstilbud kan igen holde åbent for offentlig adgang.
 • Lokaler, hvor der udøves idræts- og fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, træningscentre og foreningslokaler kan igen åbne for offentlig adgang.

Forsamlinger

 • Det vil igen være muligt at være op til 500 personer til stede ved arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende siddende arrangementer.
 • Det vil igen være muligt at være op til 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år.
 • Beboere i de berørte kommuner opfordres forsat til at omgås færrest mulige personer.

Fra DKK´s side følger vi naturligvis udviklingen løbende, men indtil vi ved mere, kan du læse mere her: på sundheds-og ældreministeriets hjemmeside

Og læs faktaark om gældende restriktioner her