Da vi tidligere på året måtte annoncere, at DKK – trods en lang kamp for at finde alternativer – måtte aflyse vores internationale udstillinger og desværre i forlængelse heraf afskedige en række medarbejdere, lancerede Pudelklubben projektet ”Vi støtter DKK”.

Under det slogan har Pudelklubben igangsat en indsamling af donationer hos hundefolket - hos frivillige, dommere, ringpersonale, medhjælpere mv. samt hos kredse og klubber med en sund økonomi og overskud på bundlinjen: Pudelklubbens udgangspunkt var: ”Ingen DKK = Ingen hundesport” suppleret med ”lidt har også ret”.

Som mange andre virksomheder og organisationer befinder DKK sig i en presset økonomisk situation grundet pandemien, men det er vigtigt at understrege, at vi i tide har iværksat de nødvendige tiltag, der sikrer organisationens overlevelse.

Vi er dog meget taknemmelige overfor Pudelklubbens loyale, uselviske og meget sympatiske tiltag og opfordring til andre om at give DKK en økonomisk håndsrækning - enten ved at lave arrangementer eller ved direkte at donere et beløb til DKK (for en god ordens skyld kan vi oplyse, at DKK uden skattemæssige konsekvenser kan modtage sådan en støtte.

Pudelklubben har desuden - i forbindelse med ”Projekt Vi Støtter DKK” - tilbudt DKK´s andre specialklubber at forestå fælles indkøb af præmier og rosetter for at opnå samlede besparelser, de har tilbudt hjælp til at lokalisere mulige corona-egnede udstillings-steder, oprettelse af en fælles facebook-hjælpe-gruppe og endda tilbudt udvidet ”corona-udstillings-assistance” i form af et erfarent udstillingsteam, der gerne trådte til med løsningsforslag og hjælp til gennemførelse af udstillinger indenfor Covid-19-begrænsningerne.

Sidst men ikke mindst har Pudelklubben selv afholdt egne ”corona-tilpassede” udstillinger, i højt humør og med god plads, og hvor overskuddet er gået til DKK: Nok var klubbens udgangspunkt, at ”lidt har også ret”, men i dag kan DKK sige Pudelklubben en STOR og velment tak for donationen på hele 100.000 kr.

Lad mig desuden afslutningsvis takke for al den loyalitet, støtte og opbakning vi i DKK løbende har fået fra medlemmer, klubber og kredse i denne sære corona-krisetid.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Hindse
Bestyrelsesformand i DKK