Dansk Racehunde Union (DRU) afholder ekstraordinær generalforsamling den 17. oktober. Her skal medlemmerne stemme om en eventuel nedlæggelse af deres forening.
Beslutter DRU´s medlemmer at nedlægge foreningen, sker dette pr. 1 januar 2021.

I det tilfælde at dette sker, har DKK´s bestyrelse besluttet at tilbyde DRU´s nuværende medlemmer, som tæller ca. 500 personer, at blive medlemmer af DKK. I DRU er der pt. 58 aktive kenneler.

I denne forbindelse understreger vi, at allerede udelukkede medlemmer fra både DKK og DRU naturligvis ikke blive tilbudt medlemskab af DKK og vil derfor blive sorteret fra i overførselsprocessen.

DRU har desuden lukket for optagelse af nye medlemmer med virkning fra DRU´s generalforsamling den 19.09.20 og frem til 01.01 2021.

Vi har i DKK lyttet til de af vores medlemmer, der har udtrykt bekymring over, hvordan en sådan overførsel skal foregå, og den bekymring vil vi naturligvis gerne imødekomme:

Der er naturligvis en del praktik i en større overførsel, men DKK´s administration er gearet til at håndtere en sådan proces, da det længe har været muligt at overføre hunde til DKK.

Efter en evt. gennemførelse af ovenstående vil de nye medlemmer af DKK skulle leve op til samme krav og får samme rettigheder som alle nuværende DKK-medlemmer.

De nyoptagne medlemmer vil således kunne deltage i DKK’s arrangementer og opdrætte på lige vilkår med resten af medlemmerne af DKK.

I forbindelse med overførslen vil det variere, hvordan aner påføres ved DKK´s registrering af hunden. Ikke FCI-stambogsførte aner vil blive registret i DKK´s register som ”Non-FCI”.

Når en overført hund er registreret, får den udstillingsret på Dansk Kennel Klubs udstillinger. Dog for at modtage det internationale certifikat, CACIB, skal hunden have fuld stamtavle med tre generationers FCI-aner.

I DRU er der, som i DKK, restriktioner og krav til avl. Efter 1. januar vil alle DKK-opdrættere, nye såvel som eksisterende, skulle efterleve DKK´s avlsrestriktioner.

Økonomisk har DRU fået et godt tilbud (”mængderabat”) – men samlet vil DKK få alle omkostninger i forbindelse med overførslen dækket.

Fremadrettet vil de nye medlemmer selvsagt bidrage til DKK´s økonomi, således at DKK også i fremtiden står på et solidt fundament og kan fungere som stærk og handlekraftig organisation.

For nuværende opdrættere og medlemmer af DKK vil der således ikke ske forandringer - ud over at I vil møde nye ansigter på vores kurser, aktiviteter og forhåbentlig udstillinger, når vi igen – og forhåbentlig snart - får mulighed for at afholde disse.