MENU

DKK aflyser alle arrangementer frem til og med den 31. maj grundet COVID-19

03.04.2020

På grund af den globale pandemi aflyser Dansk Kennel Klub alle arrangementer, såvel indendørs som udendørs, frem til og med den 31. maj 2020.

Som resten af verden står vi i Dansk Kennel Klub overfor en ekstraordinær og meget alvorlig situation forårsaget af COVID-19-udbruddet, og vi deler et stort ansvar for at tage alle nødvendige forholdsregler.

Derfor har vi besluttet at aflyse og/eller udskyde alle arrangementer frem til og med den 31. maj 2020. Det betyder desværre en aflysning af vores store 3-dages udstilling i Roskilde.

”Vi ved, at denne beslutning vil skuffe de mange udstillere fra Danmark, Norden og store dele af Europa, der havde glædet sig til at indtage Dyrskuepladsen den 8. til 10. maj, men intet er vigtigere for Dansk Kennel Klub end vores medlemmers, besøgendes og personales sikkerhed.

Derfor – og set i lyset af udviklingen af COVID-19-udbruddet - betragter vi det ikke som forsvarligt at gennemføre dette års Roskilde-udstilling,” siger Wilfred Olsen, formand for DKK´s udstillingsudvalg.

På trods af, at hensynet til folkesundheden klart overskygger alt andet, var det, at aflyse alle arrangementer frem til og med 31. maj, en vanskelig beslutning at træffe, understreger DKK´s bestyrelsesformand Jørgen Hindse:

”Det påvirker ikke blot DKK´s økonomi, som heldigvis er stærk, men vores beslutning påvirker desuden leverandører, samarbejdspartnere og ikke mindst vore trofaste standlejere på vores store internationale udstillinger, der nu står overfor mistet indtægt.

Men der er ingen tvivl om, at dette er den eneste ansvarlige afgørelse set i lyset af den ekstraordinære krisen, verden nu står overfor, og vi er taknemmelige for den tillid, støtte og forståelse, vi igennem hele dette ekstraordinære forløb har mødt fra alle sider.

I DKK´s bestyrelse har vi allerede for flere uger siden truffet beslutning om at tilbagebetale det fulde tilmeldingsgebyr til samtlige udstillere, der har tilmeldt årets Roskilde-udstilling, hvis det skulle blive nødvendigt at aflyse. Dette løfte honorerer vi naturligvis,” siger Jørgen Hindse.

Direktør Jens Glavind supplerer:
”Dog skal du som udstiller have en smule tålmodighed og forvente, at gebyret først er retur på din konto i ugen efter påske. Grundet COVID-19-pandemien kører vi med nedsat bemanding i DKK efter indgåelse af trepartsaftale med regeringen samt afvikling af ferie op til påskedagene blandt de medarbejdere, der ikke er hjemsendt,” forklarer han.

”Efter mere end 40 år som formand for Dansk Kennel Klub har jeg aldrig oplevet en situation som denne, men belært af tidligere erfaringer fra vanskelige tider, kan jeg alligevel med tryghed i stemmen sige, at på trods af denne ekstraordinære situation, er denne afgørelse både ansvarlig og rigtig, og jeg har tillid til, at vi kommer igennem krisen, fordi hundeverdenen står sammen og er stærk,” siger Jørgen Hindse.

På vegne af en samlet bestyrelse, udstillingsudvalg og administration:
Tak for fortsat støtte og tillid til vores forening.

Jørgen Hindse, bestyrelsesformand i DKK
Wilfred Olsen, formand for DKK´s udstillingsudvalg
Jens Glavind, direktør for DKK
Jette Nielsen, leder af DKK´s udstillingsafdeling

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem