Onsdag den 5. februar tager DKK’s bestyrelse stilling til, om det skal være muligt at få BOAS-gradueret sin hund i Danmark. BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome) er en samlet betegnelse for nogle af de problemer, der kan ramme hunderacer med kort næse (de såkaldt brachycephale racer som f.eks. mops, fransk- og engelsk bulldog). Læs mere om selve BOAS-problemstillingen i artiklen, der kan downloades neders på siden

Seminar

Lørdag den 25. januar 2020 afholdt Bulldogklubben, Klubben for Små Selskabshunde og DKK et fælles seminar om BOAS. Formålet med seminaret var dels at blive klogere på BOAS generelt, men også at udveksle erfaringer med nordmændene, der allerede har indført BOAS-graduering. Den graduering, der registreres i NKK (Norsk Kennel Klub), er baseret på forskning fra BOAS-gruppen ved Cambridge Universitet med dyrlæge Jane Ladlow i spidsen. Jane Ladlow har forsket og arbejdet intensivt med BOAS-problematikken i en årrække, og hun har udviklet det gradueringssystem, der bruges i den engelske kennelklub og altså også i Norge.