I forbindelse med VM arrangeres der flere prøver i området, bl.a. Mediterranean Cup den 22. og 23. oktober.

Terrænerne i Toledo er relativt åbne bakkede landbrugsarealer afgrænset af mindre oliven lunde. Prøverne, som afholde på vilde rødhøns fordrer hurtigtgående hunde, der kan overraske fuglene.

Dansk Kennel Klub koordinerer VM og betaler for tilmeldingen.

Der kan tilmeldes et hold kontinentale og et hold engelske hunde med 4 hunde på hvert hold samt 2. reserver.

Ligeledes kan der tilmeldes i Sankt Hubertus 2. ekvipager henholdsvis for mænd og kvinder, der kan stille 2. hunde i hver ekvipage.

Betingelse for deltagelse er, at ansøgeren er medlem af Dansk Kennel Klub.

Udtagelseskriterier kan ses på DKK’s hjemmeside: Regler for VM for stående jagthunde

For den enkelte ansøger kan der kun tilmeldes hund enten til VM eller Sankt Hubertus.   

Oplysninger og tilmelding:

Interesserede bedes sende navn på fører og hund samt kopi af resultatliste til:

Poul Valdemar Nielsen, mobil 5050 1445, e-mail: pvn@uniq.dk

Tilmeldingen skal være i hænde senest søndag den 26. august 2018.

Du er velkommen til at ringe for nærmere oplysninger!