Som medlem af Dansk Kennel Klub binder du dig som medlem for en 12 måneders periode fra indmeldelsesdagen.
Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab af Dansk Kennel Klub. Hvis et medlemskab opsiges undervejs i en kontingentperiode, refunderes restkontingentet ikke.

Opsigelse af medlemsskab og udmeldelse af DKK kan ske ved skriftlig kontakt til Dansk Kennel Klub på post@dkk.dk eller sendes til adressen: Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød.