Forsvare de værdier og interesser, som findes hos den danske hundeejer, f.eks.

 • at hundene skal være fysisk og mentalt sunde og kunne leve længe
 • at hundene skal behandles ordentligt – både hos opdrætterne og deres senere ejere
 • at træning og opdragelse skal ske efter nutidige træningsmetoder – og ikke med vold og magt
 • at man skal have lov til at færdes med sin hund overalt, når man viser hensyn og overholder lokale regler om forbud mod løse hunde.

Være interesseorganisation for hundeejerne, så hundeejernes interesser fremføres og forsvares, f.eks. når det drejer sig om muligheden for

 • at færdes med løs hund på relevante områder
 • at holde hund i udlejningsbyggeri
 • at have hund i ældreboliger og på plejehjem
 • at blive behandlet professionelt og korrekt af myndigheder.

Give personlige fordele, f.eks.

 • aktivitets- og træningsmuligheder på alle niveauer med dygtige, veluddannede instruktører
 • juridisk rådgivning i bl.a. handelssager
 • veterinær rådgivning f.eks. om avlsspørgsmål
 • hundekonsulentrådgivning ved hundeproblemer og problemhunde
 • rådgivning om valg og køb af hund
 • medlemstilbud på bøger, forsikringer, benzin, hotelophold og lignende varer og tjenesteydelser af relevans for hundeejerne.

Medlemskontingentet går primært til at dække udgifterne til medlemsmagasinet HUNDEN, til information, rådgivning og interessevaretagelse – kort sagt til områder, som stort set alle benytter.

Deltagelse i aktiviteter (træning, kurser, udstillinger, prøver o. lign.) betales særskilt af dem, som benytter disse tilbud.

Stambogsføring, registrering af resultater af sundhedsundersøgelser m.v. betales særskilt af brugerne.