MENU

Udvidet mentalbeskrivelse

I DKK arbejder vi for at få øget indsigt i hundens mentale egenskaber. Vi ved, at hundens mentalitet er arvelig, ligesom pelsfarve, højde og eksempelvis ørestilling er det.

En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at man deler hverdagen med en hund, der er velafbalanceret og velfungerende. En udvidet mentalbeskrivelse viser, hvor din hunds mentale styrker og svagheder ligger - et redskab, du kan bruge ikke bare som opdrætter eller aktiv hundesportsudøver, men også som familiehundeejer. Formålet med udvidet mentalbeskrivelse er: - at give specialklubberne et redskab til brug for avlskåring af hunde, - opdrætterne et avlsredskab, dvs. hjælp til at udvælge de mest egnede avlsdyr, - hundeejerne et større kendskab til egne hundes mentale egenskaber. Udvidet mentalbeskrivelse er på samme måde som almindelig mentalbeskrivelse et vigtigt redskab bl.a. for opdrættere, der ønsker hjælp til at udvælge de mest egnede avlsdyr. Udvidet mentalbeskrivelse af en enkelt hund tager ca. 1½ time. Ved afslutning af udvidet mentalbeskrivelse vil en af beskriverne gennemgå hundens reaktioner på de enkelte momenter og svare på spørgsmål.

Hvad er en udvidet mentalbeskrivelse?

Udvidet mentalbeskrivelse er en beskrivelse for hunde, der er 2 år og ældre. På udvidet mentalbeskrivelse beskrives den enkelte hunds reaktioner på en række oplevelser (standardiserede testmodeller). Oplevelser, som hunden ikke kender på forhånd, ikke er trænet på og ikke forventer at opleve. Den adfærd, hunden spontant reagerer med, vil af denne grund overvejende være betinget af medfødte anlæg – og kun i mindre grad af tillærte erfaringer.

Testmodellerne udføres ens hver gang ved alle beskrivelser. Formålet er, at påvirkningerne skal være ens for alle hunde. Derved kan man sammenligne resultaterne på enkelte hunde og sammenholde disse med racestandarden.

Hvad tester vi?

Helt grundlæggende tester vi mentale egenskaber, som alle hunde er i besiddelse af. Hvorvidt en bestemt adfærd udløses, afhænger af samspillet mellem hundens medfødte motivation for netop denne adfærd og påvirkningen. Letheden, hvorved de udløses, og styrken i egenskaberne varierer fra hund til hund og ikke mindst fra race til race.

Derfor vil raceidealet være forskellig fra race til race. Testmodellerne der indgår i udvidet mentalbeskrivelse er:

1. Kontakt. Hundens evne til at tage kontakt eller afvise kontakt til en venlig, fremmed person og lade sig håndtere.

2. Leg. Hundens evne til at engagere sig i leg samt evnen til at samarbejde.

3. Nysgerrighed. Hundens lyst til at undersøge årsagen til en ukendt lyd.

4. Jagt. Hundens evne til at forfølge og evt. fange et bytte.

5. Flok. Hundens lyst og evne til at finde den forsvundne fører, herunder finde føreren, når vejen hindres af en truende figur.

6. Overraskelse – bevægelse. Hundens spontane reaktion på en visuel overraskelse.

7. Overraskelse – lyd. Hundens spontane reaktion på en kraftig, langstrakt lyd.

8. Aktivitetsniveau. Hundens evne til at fungere under passivitet, når en forventet oplevelse udebliver.

9. Kampadfærd. Hundens reaktion når et ukendt objekt nærmer sig og samtidig udfordrer hunden til kamp.

10. Trueadfærd. Hundens reaktion når en dominerende figur nærmer sig.

11. Revir. Hundens reaktion på ukendtes indtrængen på dens revir.

12. Skarp lyd. Hundens reaktion på en høj, skarp lyd.

Under udvidet mentalbeskrivelse iagttages hundens reaktioner (dens adfærd), som beskrives ved afkrydsning i skemaet i det felt, der passer til den adfærd, hunden har udvist i de enkelte testmodeller. I starten kan skemaet pga. de mange felter godt virke lidt uoverskueligt, men med en lille smule øvelse giver det mening og dermed vigtige informationer om hundens mentale tilstand.

En udvidet mentalbeskrivelse varer ca. 1½ time. Efter endt beskrivelse sammenfatter beskriveren, med krydser i skemaet, de observationer, der er beskrevet og forklarer om betydningen af dette. Hvis der er afvigelser i forhold til racestandarden, kan ejeren drøfte disse med specialklubben/avlsrådet.

Specialklubben opfordres til at arbejde med og evaluere de indkomne resultater. Flere specialklubber arbejder målrettet med avlsstrategier for racens mentalitet og følger udviklingen i racen. Mentalbeskrivelsesudvalget under DKK står ligeledes til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne.

Teamledere til den udvidede mentalbeskrivelse

Navn Postnummer Kontakt information
Torben Nielsen 2730 Herlev torben@sound-solution.dk - 30 58 99 51
Helle Mulvad 4571 Grevinge ha.mulvad@gmail.com - 51 88 68 22
Mikael Lambertsen 5550 Langeskov m.lambertsen@hotmail.com - 40 18 14 87
Svend Corvinius 7100 Vejle svend@mors-bikes.dk - 26 35 15 81
Grethe Fogh Nielsen 8620 Kjellerup grethe@gejsinglund.dk - 26 55 77 22
Carsten Henriksen 9310 Vodskov cch@capral.net - 25 27 01 01

Beskrivere til den udvidede mentalbeskrivelse
- dem der står med * er tillige A-figurant

Navn Postnummer Kontakt information
Torben Nielsen * 2730 Herlev torben@sound-solution.dk - 30 58 99 51
Anne-Mette Storr * 4370 St. Merløse kirill@privat.dk - 28 55 82 48
Helle Mulvad 4571 Grevinge hellemulvad@tdcadsl.dk - 51 88 68 22
Jesper Rondé 4640 Faxe kennel@amajero.dk - 40 28 58 83
Mikael Lambertsen * 5550 Langeskov m.lambertsen@hotmail.com - 40 18 14 87
Andreas Petersen * 6780 Skærbæk andreassdj@gmail.com - 50 27 64 53
Sarah Nielsen * 7900 Nykøbing M sarahnielsen40@icloud.com - 23 26 73 09
Grethe Fogh Nielsen 8620 Kjellerup grethe@gejsinglund.dk - 26 55 77 22
Carsten Henriksen * 9310 Vodskov cch@capral.net - 25 27 01 01
Henrik Krysteli Semark * 9550 Mariager hds@semark.dk - 26 33 17 01

A-figuranter til den udvidede mentalbeskrivelse

Navn Postnummer Kontaktinfo
Jette Blixt 2650 Hvidovre j.blixt63@gmail.com - 20 64 79 24
Steen Larsen 5610 Assens eiberglarsen@waoomail.dk - 26 24 71 26
Hans Jørn Bentsen 9330 Dronninglund hb@dms-as.com - 40 51 44 33
Henrik Krysteli Semark * 9550 Mariager hds@semark.dk - 26 33 17 01

A-Testleder til den udvidede mentalbeskrivelse

Navn Postnummer kontaktinfo
Svend Corvinius 7100 Vejle svend@mors-bikes.dk - 26 35 15 81

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem