Dansk Kennel Klubs mentalbeskrivelse bliver registreret med alle informationer. På hundeweb under fanebladet ”Mentalbeskrivelse” vil alle data blive indskrevet i værdifelter (til brug ved dannelse af et såkaldt spindeldiagram mm). (Kun hunde med et DKK reg. nummer kan få resultatet registreret i hundeweb). Hvis en hund – af en eller anden grund - mentalbeskrives to eller tre gange lægges resultaterne ind under fanebladet ”Andre” på hundeweb. Det første resultat er det, der fremgår i registrering og indgår i racens gennemsnit osv.

Øvrige udenlandske mentaltest - f.eks. Svensk Kennel Klubs Mentalbeskrivelse Hund (MH) og SKK’s nye test ”Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH (som er Svensk Kennelklubbens nye officielle mentalbeskrivelse for alle hunde), registreres under ”udenlandske resultater” på hundeweb.

Den svenske ”Mentalbeskrivelse Hund” godkendes som den eneste for de racer, for hvem der er krav om at de skal være mentalbeskrevet (gennemført/ikke stoppet).

Bemærk, at hvis der er krav om, at racen ikke må have nogle bestemte grænseværdier, så skal hunden beskrives i DKK-regi.