HVOR OG HVORDAN KAN JEG FÅ MIN HUND MENTALBESKREVET?

Mentalbeskrivelse afholdes af DKK-samarbejdende specialklubber. Tilmelding foregår direkte til den arrangerende specialklub og annonceres på Hundeweb - vælg "mentalbeskrivelse" under "type".

Beskrivelsens gennemførelse kræver, at hunden en del af tiden skal være uden line. Det er ejerens ansvar, at hunden kan kaldes ind. De tilmeldte hunde skal bære halsbånd og føres i line mellem momenterne.

Det er desværre endnu ikke alle hunderacer, der har en såkaldt ønskeprofil for mentalbeskrivelse - ønskeprofilen er dannet i samarbejde med racens specialklub og viser, hvordan man ønsker, at racen skal reagere - og afreagere - i en given situation.

Her kan du se, om din race har en ønskeprofil:

Racer Med Mentalbeskrivelses Ønskeprofil

HVOR GAMMEL SKAL HUNDEN VÆRE VED EN MENTALBESKRIVELSE?

Hvis det er muligt skal hundene beskrives mellem 10-24 mdr. således at de indgår i racens statistik/gennemsnit. Hvis racen har en avlsrestriktion for mentalbeskrivelse inden avl, så skal den altid være beskrevet mellem 10-36 mdr.

HUNDEFØRERENS ROLLE UNDER MENTALBESKRIVELSEN

Mentalbeskrivelsen er som sagt ikke en konkurrence, men en række testmodeller, hvor vi beskriver, hvordan hunden reagerer spontant i en række ikke-indlærte situationer. Under beskrivelsen er hunden i fast halsbånd, løs line og ikke ”under kommando”. Hundens skal agere så frit og naturligt som muligt. Under hele mentalbeskrivelsen er hund og ejer i gode hænder. En kyndig testleder instruerer ejeren før, under og efter hvert moment om, hvad der vil ske og om hvordan ejeren skal forholde sig. Ejeren skal således blot følge anvisningerne, slappe af og opleve, hvordan hunden reagerer på testmodellerne. Ofte bliver man overrasket, når hundens reaktioner er anderledes, end man havde forventet. Mentalbeskrivelsen består nemlig af helt nye situationer, som hunden ikke kender i forvejen, og som den derfor ikke kan hente hjælp til at løse fra sit erfaringsgrundlag. Under hele mentalbeskrivelsen bliver ejeren nøje informeret om, hvad der skal ske og hvordan ejeren skal forholde sig.