MENU

Brugshundearbejde i DKK

Dansk Kennel Klubs Brugshundeudvalg har i samarbejde med Schæferhundeklubben for Danmark oversat FCI's brugsprøve program IGP 2019. Igennem prøveprogrammet tilbyder DKK, specialklubberne og de samarbejdende foreninger et uddannelsesforløb for brugshunde samt for andre med interesse i brugshundearbejdet.

I prøveprogrammet arbejdes der efter indholdet i IGP (IPO/BHP)programmerne, der indeholder alle de lydigheds- og brugsprøver, der skal til for at opnå velopdragenhed og lydighed. Programmet for IGP (IPO/BHP) er opbygget, så de øvelser der arbejdes med fra begyndelsen stort set er uændret og indgår i de højereliggende prøver. En sammensætning, der sikrer en helhed i uddannelsen, som betyder, at uddannelsesforløbet kan planlægges til gavn for hund og ejer.

Brugsprøvernes formål

Prøvearrangementer og konkurrencer tjener to formål. For det første skal de enkelte hunde ved aflæggelsen af en prøve fremstå som egnede for deres respektive anvendelsesformål. For det andet skal prøverne med henblik på avl bidrage til at opretholde og forbedre hundenes helbredstilstand og evner for brugshundearbejde, generation efter generation og desuden fremme og opretholde hundenes sundhed og kondition.

I en del specialklubber indgår brugsprøverne som en naturlig del af klubbens vurdering af racens brugsegenskaber, og som sådan er de en del af klubbens avlsarbejde.

Vi bruger også prøverne som beskæftigelses- og konkurrenceprogrammer, hvorved din hund kan få udnyttet de evner og instinkter, der er kendetegnende lige netop for din race.

For den hundeejer, der vil arbejde på det sportslige plan er der mange udfordringer. Inden for den enkelte specialklub og forening, er der i årets løb en lang række lokale konkurrencer og pokalmatcher.

De fleste specialklubber og foreninger afholder også nationale mesterskaber. Men også internationalt er der mulighed for at konkurrere, idet flere specialklubber igennem deres internationale organisationer afholder Europa- og Verdensmesterskaber.

DKK afholder hvert år Danmarksmesterskaber for alle racer som er godkendt af DKK. Her igennem er der mulighed for, at blive udtaget til deltagelse i den internationale sammenslutning af kennelklubber – FCI´s årlige Verdensmesterskab for alle hunderacer samt i de Nordiske Mesterskaber, der hvert år afholdes af de nordiske kennelklubber.

Vi glæder os til at byde dig og din hund velkommen. Vi håber, at du og din hund vil få mange gode timer og oplevelser sammen ved at arbejde med de lydigheds- og brugsprøver, vi kan tilbyde jer i DKK-regi.

Brugshundeprogram og prøver

DKK´s brugshundeudvalg har i samråd med specialklubberne stået for oversættelsen til dansk. I tvivlstilfælde er det den originale tyske tekst, der er gældende.

De beskrevne internationale programmer er gyldige i samtlige FCI´s medlemslande og alle prøvearrangementer og konkurrencer er underlagt denne håndbog.

Dansk Kennel Klub godkender ikke delprøven i gruppe C, så der kan ikke stilles i delprøver i gruppe C i Danmark - og de kommer ikke på Hundeweb.

Prøvearrangementer kan gennemføres hele året. Prøvedage er som udgangspunkt weekender og officielle helligdage.

Retningslinjer for brugshundesport

a) Hvis det drejer sig om et DM, hvor der på forhånd har været udtagelsesprøver, kan en dommer ved DM (eller andre prøver, hvor dommeren udpeges af DKK eller FCIs Brugshundekommission) dømme hunde som han eller hans husstand er i besiddelse af eller er holder af, samt hunde der fremvises af personer fra husstanden. I sådanne tilfælde skal overdommeren gå med og sikre sig, at prøven overholder regulativerne.

b) Hvis det drejer sig om et DM, hvor prøven kan tages på dagen, kan en dommer ikke dømme hunde, som vedkommende eller dennes husstand er ejer af, er i hans besiddelse eller er holder af. Dette gælder også hunde, der fremføres af personer fra husstanden.

Udvalgte produkter

arrow_back_ios
arrow_back_ios

Startnummer

55,00 kr

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem