I prøveprogrammet arbejdes der efter indholdet i IGP (IPO/BHP)programmerne, der indeholder alle de lydigheds- og brugsprøver, der skal til for at opnå velopdragenhed og lydighed. Programmet for IGP (IPO/BHP) er opbygget, så de øvelser der arbejdes med fra begyndelsen stort set er uændret og indgår i de højereliggende prøver. En sammensætning, der sikrer en helhed i uddannelsen, som betyder, at uddannelsesforløbet kan planlægges til gavn for hund og ejer.

Brugsprøvernes formål

Prøvearrangementer og konkurrencer tjener to formål. For det første skal de enkelte hunde ved aflæggelsen af en prøve fremstå som egnede for deres respektive anvendelsesformål. For det andet skal prøverne med henblik på avl bidrage til at opretholde og forbedre hundenes helbredstilstand og evner for brugshundearbejde, generation efter generation og desuden fremme og opretholde hundenes sundhed og kondition.

I en del specialklubber indgår brugsprøverne som en naturlig del af klubbens vurdering af racens brugsegenskaber, og som sådan er de en del af klubbens avlsarbejde.

Vi bruger også prøverne som beskæftigelses- og konkurrenceprogrammer, hvorved din hund kan få udnyttet de evner og instinkter, der er kendetegnende lige netop for din race.

For den hundeejer, der vil arbejde på det sportslige plan er der mange udfordringer. Inden for den enkelte specialklub og forening, er der i årets løb en lang række lokale konkurrencer og pokalmatcher.

De fleste specialklubber og foreninger afholder også nationale mesterskaber. Men også internationalt er der mulighed for at konkurrere, idet flere specialklubber igennem deres internationale organisationer afholder Europa- og Verdensmesterskaber.

DKK afholder hvert år Danmarksmesterskaber for alle racer som er godkendt af DKK. Her igennem er der mulighed for, at blive udtaget til deltagelse i den internationale sammenslutning af kennelklubber – FCI´s årlige Verdensmesterskab for alle hunderacer samt i de Nordiske Mesterskaber, der hvert år afholdes af de nordiske kennelklubber.

Vi glæder os til at byde dig og din hund velkommen. Vi håber, at du og din hund vil få mange gode timer og oplevelser sammen ved at arbejde med de lydigheds- og brugsprøver, vi kan tilbyde jer i DKK-regi.