MENU

MASTERCLASS

- En overbygning til DKK's Opdrætteruddannelse

Med dette kursus imødekommer vi efterspørgslen på "mere viden" som deltagere på Opdrætteruddannelsen har ytret ønske om.

Program:

9.00 – 11.45 Jura, udvidet v. jurist Charlotte Vinther Dal

Frokost

12.30 – 14.30 Genetik for nørder v. genetiker Helle Friis Proschowsky

Kage

14.45 – 16.30 Adfærd 3 v. adfærdskonsulent Lise Lotte ChristensenKurset er inkl. en sandwich + 1 vand til frokost, kage til eftermiddagskaffen - og kaffe/te ad libitum.

Vi håber I vil tage godt imod kurset.

OBS: Kurset anbefales for DKK medlemmer, der har færdiggjort Opdrætteruddannelsen.

Du kan finde de nuværende MASTERCLASS-kurser og tilmelde dig her.

Herunder kan du læse hvad underviserne selv skriver om kursets indhold.

Adfærd 3

I adfærdsmodulet underviser Lise Lotte Christensen bl.a. i:

Håndtering af flere hunde og udfordringer i flokadfærd, herunder stress, aggression, ressourceforsvar og konflikter. Samspillet mellem følelser og adfærd samt nuancer i hundens signalsprog, som vi bør kende til.

Håndtering, stimulering og optimering af ”usolgte hvalpe”. Herunder hensigtsmæssig socialisering og miljøtræning. Gode råd til at støtte op om usikre hvalpe og ideer til at skabe gode hilsesituationer. Samt en drøftelse af strømninger i vores forståelse for hvad god dyrevelfærd for hunde egentlig er.

Genetik for nørder

Genetik er et fagområde, der har udviklet sig utrolig meget de sidste 20-25 år.

Fra kortlægningen af hundens genom i 2005 og udviklingen af de første DNA-tests til nu, hvor genetiske undersøgelser er blevet ren rutine og en integreret del af mange racers avlsprogrammer.

På opdrætteruddannelsen undervises der primært i de genetiske grundprincipper for nedarvning samt i populationsgenetik.

På kurset "Genetik for nørder" graver vi et spadestik dybere, og inddrager den nyeste forståelse af DNA'ets mange funktioner.

Vi skal høre om nye former for ændringer i DNA'et, tests, der analyserer risiko i stedet for sygdomsfremkaldende mutationer, epigenetik og meget mere.

Endelig lægger kurset også op til en diskussion af fremtiden for opdræt af hunde, set i lyset af de seneste udmeldinger fra politisk hold. Er DNA-teknologien f.eks. det redskab, der skal løse de sundhedsmæssige udfordringer - eller kan det hele også blive "for teknisk"?

Jura overbygning

Har du styr på i hvilket omfang det er lovligt at aftale vilkår udover DKK’s standard købsaftale, ved du hvordan du skal håndtere en reklamation fra hvalpekøber, og hvordan er det nu lige med sameje og udstationering af hunde? Dette og meget mere skaber vi klarhed over på DKK’s MASTERCLASS.

Den juridiske del af DKK’s MASTERCLASS bygger videre på rammerne 1 – jura på opdrætteruddannelsen.

Vi starter med at opfriske reglerne omkring aftalens indgåelse og forbrugerkøb, men i DKK MASTERCLASS Jura har vi særligt fokus på tillæg til DKK’s købsaftale, håndtering af reklamationer i praksis, ligesom vi skal gennemgå ejerforhold og reglerne og praksis for udstationering.

På kursusdagen får du bl.a. kendskab til:

Reglerne for depositum og reservationsgebyr

I hvilket omfang det er lovligt at udarbejde tillæg til DKK’s købsaftale.

I hvilket omfang det i forbindelse med salg er muligt at fraskrive sig ansvaret for hvalpen

Hvordan en reklamation fra hvalpekøber håndteres i praksis

Hvem der har bevisbyrden i reklamationssager

I hvilket omfang sælger kan være forpligtet til at betale dyrlægeregninger efter salget af hunden

Hvad der gælder, hvis opdrætter tager hvalpen tilbage – fortrydelse – tilbagekøb eller reklamation

Hvilke regler gælder for udstationeringer, herunder særligt hvis udstationeringsværten misligholder aftalen

Hvilke regler gælder for sameje og ejerskab i øvrigt

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem