Hvem kan blive Spor-instruktør? 

Kan du nikke genkendende til samtlige punkter? Så kan du blive Spor-instruktør.

 • Du er medlem af DKK.
 • Du er fyldt 18år – DKK’s uddannelsesudvalg kan dispensere fra alderskravet.
 • Du har bestået DKK's grunduddannelse eller Adfærds- og Håndteringskursus.
 • Du har gennemført DKK’s basiskursus (der gives merit for opdrætteruddannelsen).

For at blive Spor-instruktør skal du:

 • Gennemføre og bestå DKKs Spor-instruktør weekender (2 stk).
 • Bestå Spor eksamen.

Hvad undervises der i? 

Spor-instruktøruddannelsen vil indeholde både teori og praktisk træning og kommer til at indeholde:

 • Reglementer
 • Færtteori
 • Sportyper
 • Sporteori
 • Sporudlægningsteori
 • Motivation og belønning
 • Hundens anatomi
 • Lugtdiskrimination
 • Racerforskelle
 • Planlægning og lektionsplaner
 • Tilrettelæggelse af træning i praksis
 • Momenttræning
 • Problemløsning

Kurset er UDEN egen hund.