Hvem kan blive Ringtræner-instruktør? 

Kan du nikke genkendende til samtlige punkter? Så kan du blive Ringtræner-instruktør.

  • Du er medlem af DKK.
  • Du er fyldt 18år – DKK’s uddannelsesudvalg kan dispensere fra alderskravet.
  • Du har bestået DKK’s basiskursus.
  • Du har bestået DKK's Adfærd og Håndterings kursus.
  • Du er blevet indstillet til uddannelsen af din kreds eller specialklub.