Hvem kan blive Rally-instruktør? 

Kan du nikke genkendende til samtlige punkter? Så kan du blive Rally-instruktør.

  • Du er medlem af DKK.
  • Du er fyldt 18år – DKK’s uddannelsesudvalg kan dispensere fra alderskravet.
  • Du har bestået DKK's grunduddannelse.
  • Du har bestået DKK’s basiskursus.

For at blive Rally-instruktør skal du:

  • Gennemføre og beståe DKKs Rally-instruktør weekend.
  • Gennemføre praktikperioden på et Rallyhold (mindst 24 lektioner).
  • Opnå Rally-begynder mester med egen hund.  
  • Bestå Rally eksamen.

Herefter er du Rally-instruktør på alle niveauer.