MENU

Rally-instruktør

Hvem kan blive Rally-instruktør?

Kan du nikke genkendende til samtlige punkter? Så kan du blive Rally-instruktør.

 • Du er medlem af DKK.
 • Du er fyldt 18år – DKK’s uddannelsesudvalg kan dispensere fra alderskravet.
 • Du har bestået DKK's grunduddannelse.
 • Du har bestået DKK’s basiskursus.

For at blive Rally-instruktør skal du:

 • Gennemføre og beståe DKKs Rally-instruktør weekend.
 • Gennemføre praktikperioden på et Rallyhold (mindst 24 lektioner).
 • Opnå Rally-begynder mester med egen hund.
 • Bestå Rally eksamen.

Herefter er du Rally-instruktør på alle niveauer.


Hvad undervises der i?

Indholdet på instruktørweekenden/kurset er:

 • Grundlæggende rallykendskab: Skilte, baner, klasser, bedømmelser, regler, præmieringer samt detaljeret skiltekendskab.
 • Indlæring af momenter der indgår i skiltene opdelt i kategorier i hver klasse.
 • Tilrettelæggelse af et undervisningsforløb på 6-8 gange for forskellige former for hold evt. inkl. teori aften.
 • Opbygning af baner. Regler og temaer.
 • Bedømmelse af ekvipager, der gennemfører rallybaner

Hvordan forløber praktikperioden?

Praktikperioden består af mindst 24 undervisningsgange inden for det valgte specialeområde.

Det er kredsenes/specialklubbernes DKK autoriserede instruktører som har ansvaret for, at du lærer at tilrettelægge og gennemføre et kursusforløb.

Efterhånden skal du kunne forestå mere og mere af undervisningen selv, men stadig med den DKK autoriserede instruktør som ansvarlig for undervisningen.

Det er ikke nødvendigvis den samme DKK autoriserede instruktør, som er ansvarlig for hele din praktiktid. Du skal i praktikperioden også have deltaget i planlægningen og gennemførelsen af en teorilektion.

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem