HVEM KAN BLIVE NOSE WORK-INSTRUKTØR?

Kan du nikke genkendende til samtlige punkter? Så kan du blive Nose Work-instruktør.

1. Du er medlem af DKK.

2. Du er fyldt 18år – DKK’s uddannelsesudvalg kan dispensere fra alderskravet.

3. Du har bestået DKK's grunduddannelse.

4. Du har bestået DKK’s basiskursus.

FOR AT BLIVE NOSE WORK-INSTRUKTØR SKAL DU:

1. Gennemføre og beståe DKKs Nose Work-instruktør weekend.

2. Gennemføre praktikperioden på et Nose Work hold (mindst 24 lektioner).

3. Bestå Nose Work-klasse 1 med egen hund.

4. Bestå Nose Work eksamen.

Herefter er du Nose Work-instruktør. Du vil kunne videreuddanne dig løbende.

HVAD UNDERVISES DER I?

Indholdet på instruktørweekenden/kurset er:

 • Introduktion til Nose Work
 • Grundtræning ift. søgeadfærd (igangsættes med godbidssøg)
 • Hund og fører samarbejde
 • Olier og hydrolater
 • Hundens lugtesans og færtteori
 • Introduktion af duft (parring med godbid)
 • Søgerutiner og belønningsbrug
 • De fire søgemiljøer
 • Udfasning af parring mellem duft og godbid – søg på ren duft
 • Hundens kommunikation
 • Introduktion til nye dufte og arbejde med forstyrrelsesdufte
 • Undervisning af kursister
 • Nose Work som konkurrencesport

Spørgsmål/Svar

Hvordan forløber praktikperioden?

Praktikperioden består af mindst 24 undervisningsgange inden for det valgte specialeområde.

Det er kredsenes/specialklubbernes DKK autoriserede instruktører som har ansvaret for, at du lærer at tilrettelægge og gennemføre et kursusforløb.

Efterhånden skal du kunne forestå mere og mere af undervisningen selv, men stadig med den DKK autoriserede instruktør som ansvarlig for undervisningen.

Det er ikke nødvendigvis den samme DKK autoriserede instruktør, som er ansvarlig for hele din praktiktid. Du skal i praktikperioden også have deltaget i planlægningen og gennemførelsen af en teorilektion.