MENU

LP-instruktør

Hvem kan blive LP-instruktør?

Kan du nikke genkendende til samtlige punkter? Så kan du blive LP-instruktør.

  • Du er medlem af DKK.
  • Du er fyldt 18år – DKK’s uddannelsesudvalg kan dispensere fra alderskravet.
  • Du har bestået DKK's grunduddannelse.
  • Du har bestået DKK’s basiskursus.

For at blive LP-instruktør skal du:

  • Deltage i og bestå LP- instruktørweekenden.
  • Gennemfør praktikperioden på et LP-hold (mindst 24 lektioner).
  • Bestå LP undervisningseksamen.

Den afsluttende undervisningseksamen består af en Holdundervisning på ca. 20 min.

Til holdundervisning får du tildelt et hold, som skal undervises i 3 øvelser. Der aflægges prøve i hhv. klasse 1/2, og klasse 3 og Eliteklassen. Det er forudsætning, at du i praktikperioden har været i praktik på disse klasser.

Spørgsmål/Svar

Hvordan forløber praktikperioden?

Praktikperioden består af mindst 24 undervisningsgange inden for det valgte specialeområde.

Det er kredsenes/specialklubbernes DKK autoriserede instruktører som har ansvaret for, at du lærer at tilrettelægge og gennemføre et kursusforløb.

Efterhånden skal du kunne forestå mere og mere af undervisningen selv, men stadig med den DKK autoriserede instruktør som ansvarlig for undervisningen.

Det er ikke nødvendigvis den samme DKK autoriserede instruktør, som er ansvarlig for hele din praktiktid. Du skal i praktikperioden også have deltaget i planlægningen og gennemførelsen af en teorilektion.

Instruktøren er ansvarlig for at du undervises i de øvelser, der er beskrevet i DKK's lydighedsprogrammer.

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem