Hvem kan blive LP-instruktør? 

Kan du nikke genkendende til samtlige punkter? Så kan du blive LP-instruktør.

  • Du er medlem af DKK.
  • Du er fyldt 18år – DKK’s uddannelsesudvalg kan dispensere fra alderskravet.
  • Du har bestået DKK's grunduddannelse.
  • Du har bestået DKK’s basiskursus.