Hvem kan blive hvalpe- og familiehundeinstruktør?

Kan du nikke genkendende til samtlige punkter? Så kan du blive hvalpe- og familiehundeinstruktør.

 • Du er medlem af DKK.
 • Du er fyldt 18år – DKK’s uddannelsesudvalg kan dispensere fra alderskravet.
 • Du har bestået DKK’s basiskursus.
 • Du har bestået DKK's grunduddannelse.

For at blive hvalpe- og familiehundeinstruktør skal du:

 • Bestå den skriftelige prøve.
 • Bestå den praktiske træning med egen hund.
 • Bestå undervisningseksamen.

 

Som hvalpe- og familiehundeinstruktør må du undervise i:

 

 • Hvalpemotivation/hvalpetræning
 • Unghundetræning
 • Familiehundetræning
 • Hverdagslydighed
 • Grundtræning
 • Tricks