HVAD ER HVALPE- OG FAMILIEHUNDEINSTRUKTØRUDDANNELSEN?

Hvalpe- og familiehundeinstruktøruddannelsen er en specialeuddannelse, som oftest tages i forlængelse af Grunduddannelsen. Uddannelsen har en varighed på to dage (en weekend), hvor du vil blive undervist i teoretiske emner målrettet træning og planlægning af holdundervisning. Derudover vil dine evner som instruktør i praksis blive vurderet over weekenden og danne grundlag for, om du består specialeuddannelsen.Når specialeweekenden er bestået, vil du blive autoriseret til at undervise som instruktør for hvalpe, unghunde og familiehunde i alle former for grundtræning.

FOR AT BLIVE HVALPE- OG FAMILIEHUNDEINSTRUKTØR SKAL DU:

• Være medlem af DKK
• Have gennemført DKKs Grunduddannelse
• Have gennemført din praktik hos en DKK-uddannet instruktør i din kreds eller specialklub
• Være indstillet til specialeweekenden af din kreds eller specialklub
• Gennemføre og bestå Hvalpespecialeweekenden, som ligger i forlængelse af Grunduddannelsen


SOM HVALPE- OG FAMILIEHUNDEINSTRUKTØR MÅ DU UNDERVISE I:

• Hvalpemotivation/hvalpetræning
• Unghundetræning
• Familiehundetræning
• Hverdagslydighed
• Grundtræning
• Tricks